Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” deri më tani aplikon një proces të tillë të zhvillimit të programeve të studimit, sipas grafikonit të
paraqitur.
Për më tepër informacion kontaktoni Zyrën për Zhvillim Akademike nëpërmes email –it: [email protected]