Sekretari i Fakultetit

Xhelal Smakiqi, jurist i diplomuar