Departamentet në FXM

Fakulteti i Xehetarisë dhe Metalurgjisë ka këto departamente:

  1. Xehetarisë
  2. Gjeologjisë
  3. Materiale dhe Metalurgji
  4. Teknologjisë