Fondet strukturore luajnë një rol të rëndësishëm në përkrahjen e të gjitha rajoneve në ndërtimin e kapaciteteve kërkimore shkencore të cilat korrespondojn me prioritetet dhe gjendjen e tyre.