Universiteti i Prishtinës është i përkushtuar në krijimin e një lidhjeje më të mirë në mes mësimdhënies dhe kërkimit, zhvillimit të një infrastrukture më të mirë kërkimi për fusha të veçanta, si dhe përpjekje për të zënë hapin me përparimet shkencore.


Lista e projekteve shkencore sipas Fakultetit:
1. Lista e projekteve në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë;
2. Lista e projekteve në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike;
3. Lista e projekteve në Fakultetin Arteve;
4. Lista e projekteve në Fakultetin e Filologjisë;
5. Lista e projekteve në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës;
6. Lista e projekteve në Fakultetin e Shkencave Matematiko Natyrore