Rregullore per themelimin dhe parimet e funksionimit te instituteve ne Universitetin e Prishtines Hasan Prishtina