Personeli akademik i Fakultetit të Xehetarisë dhe Metalurgjisë

Dr. Bajram Shabani
Profesor i Rregullt
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Milajete Shala Mehmeti
Profesor i Rregullt
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Nagip Murati
Profesor i Rregullt
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Sefedin Kastrati
Profesor i Rregullt
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Musa Rizaj
Profesor i rregullt
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Murat Meha
Profesor i rregullt
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Afërdita Nura
Profesor i rregullt
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Behajdin Skeja
Profesor i asocuar
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Shyqri Kelmendi
Profesor i asocuar
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Blerim Baruti
Profesor i asocuar
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Izet Zeqiri
Profesor i asocuar
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Islam Fejza
Profesor i asocuar
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Ahmet Tmava
Profesor i asocuar
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Sabri Abdullahu
Profesor i asocuar
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Zenun Elezaj
Profesor i asocuar
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Sylejman Hyseni
Profesor i asocuar
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Isa Tahiri
Profesor i asocuar
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Rrahim Maksuti
Profesor i asocuar
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Naser Peci
Profesor i asocuar
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Gani Maliqi
Profesor i asocuar
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Luljeta Pula-Beqiri
Profesorë i asocuar
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Bedri Durmishaj
Profesor i asocuar
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Dilaver Salihu
Profesor i asocuar
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Florije Sheremeti-Kabashi
Profesor i asocuar
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Behxhet Shala
Profesor i asocuar
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Ahmet Haxhiaj
Profesor i asocuar
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Ismet Ibishi
Profesorë asistentë
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Afrim Koliqi
Profesor asistent
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Hamid Nuredini
Profesor asistent
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Nushe Lajqi
Profesorë i asocuar
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Alush Musaj
Profesor asistent
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Irfan Voca
Profesor asistent
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Sabri Sadiku
Profesorë asistentë
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Florent Dobroshi
Profesor asistent
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Aziz Behrami
Asistent të angazhuar
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Selver Hoda
Profesoreë asistentë
FXM
[email protected]
028530446

Dr. sc. Mursel Rama
Profesor asistent
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Rushit Haliti
Profesorë asistent
FXM
[email protected]
028530446

Mr. Mursel Ibrahimi
Ligjërues
FXM
[email protected]
028530446

Mr. Muhamedin Hetemi
Ligjërues
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Milaim Sadiku
Asistentë
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Rafet Zeqiri
Asistentë
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Sadije Nikshiqi
Asistentë
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Ismet Mulliqi
Asistentë
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Muharrem Zabelaj
Asistentë
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Mensur Kelmendi
Asistentë
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Zarife Bajraktari
Asistentë
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Mehush Aliu
Asistentë
FXM
[email protected]
02530446

Msc Ali Sadiku
Asistentë
FXM
[email protected]
028530446

Msc. Fatos Rexhepi
Asistentë
FXM
[email protected]
028530446

Msc. Malësore Pllana
Asistentë
FXM
[email protected]
028530446

Mr. Nyrten Deva
Asistentë
FXM
[email protected]
028530446

Msc Besire Cena
Asistentë i ri
FXM
[email protected]
028530446

Msc. Flora Ferati
Asistentë i ri
FXM
[email protected]
028530446

Msc. Festim Kutllovci
Asistentë i ri
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Shefqet Rashani
Profesorë i rregullt
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Kadri Berisha
Profesor i Rregullt
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Rozana Troja
Profesorë i rregullt
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Ilirian Malollari
Profesor i rregullt
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Bizena Bijo
Profesor i rregullt
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Vlash Mara
Profesorë i rregullt
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Mujë Plakolli
Profesorë i rregullt
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Hakif Zeqiri
Profesor i asocuar
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Hamit Mehmeti
Profesor i asocuar
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Qerim Selimi
Profesorë i asocuar
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Sylë Tahirsylaj
Profesor i asocuar
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Idriz Vehapi
Profesor i asocuar
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Hamdi Visoka
Profesor asistent
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Sadik Bekteshi
Profesorë asistentë
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Ymer Halimi
Profesor asistentë
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Xhavit Ramadani
Profesorë asistentë
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Asllan Vitaku
Profesor asistent
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Afrim Dushi
Profesor asistent
FXM
[email protected]
028530446

Dr. sc. Bedri Dragusha
Profesorë asistentë
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Meleq Bahtijari
Profesorë asistentë
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Rifat Morina
Ligjërues i autorizuar
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Valdet Gjinovci
Ligjërues te autorizuar
FXM
[email protected]
028530446

Mr. Qerim Hamiti
Ligjërues te autorizuar
FXM
[email protected]
028530446

Muhamet Hajrizi
Ligjërues te autorizuar
FXM
[email protected]
028530446

Mr. Muharrem Peci
Lektor i autorizuar
FXM
[email protected]
028530446

Edita Bekteshi
Lektor i autorizuar
FXM
[email protected]
028530446

Msc Besim Xhafa
Asistentë të angazhuar
FXM
[email protected]
028530446

Msc. Vahid Avdiu
Asistentë i angazhuar
FXM
[email protected]
028530446

Msc. Astrit Syla
Asistentë i angazhuar
FXM
[email protected]
028530446

Mr. Marash Berisha
Asistentë i angazhuar
FXM
[email protected]
028530446

Dr. Ferat Shala
Asistentë i angazhuar
FXM
[email protected]
028530446

Msc. Bajram Mustafa
Asistent i angazhuar
FXM
[email protected]
028530446

Msc Imer Ibrahimi
Asistentë të angazhuar
FXM
[email protected]
028530446

Fëllënza Beka
Asistentë i angazhuar
FXM
[email protected]
028530446

Vlora Nushi
Asistentë të angazhuar
FXM
[email protected]
028530446

Msc Valon Morina
Asistentë i angazhuar
FXM
[email protected]
028530446

Jeton Gashi
Asistentë i angazhuar
FXM
[email protected]
028530446

Fatime Plakoli
Asistentë i angazhuar
FXM
[email protected]
028530446

Msc. Behar Abdullahu
Asistentë i angazhuar
FXM
[email protected]
028530446