Personeli akademik i Fakultetit të Xehetarisë dhe Metalurgjisë

Dr. Bajram Shabani
bajram.shabani@uni-pr.edu
Profesor i Rregullt
FXM
028530446

Dr. Milajete Shala Mehmeti
milajete.shala@uni-pr.edu
Profesor i Rregullt
FXM
028530446

Dr. Nagip Murati
nagip.murati@uni-pr.edu
Profesor i Rregullt
FXM
028530446

Dr. Sefedin Kastrati
sefedin.kastrati@uni-pr.edu
Profesor i Rregullt
FXM
028530446

Dr. Musa Rizaj
musa.rizaj@uni-pr.edu
Profesor i rregullt
FXM
028530446

Dr. Murat Meha
murat.meha@uni-pr.edu
Profesor i rregullt
FXM
028530446

Dr. Afërdita Nura
aferdita.nura@uni-pr.edu
Profesor i rregullt
FXM
028530446

Dr. Behajdin Skeja
behajdin.skeja@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
FXM
028530446

Dr. Shyqri Kelmendi
shyqri.kelmendi@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
FXM
028530446

Dr. Blerim Baruti
blerim.baruti@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
FXM
028530446

Dr. Izet Zeqiri
izet.zeqiri@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
FXM
028530446

Dr. Islam Fejza
islam.fejza@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
FXM
028530446

Dr. Ahmet Tmava
ahmet.tmava@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
FXM
028530446

Dr. Sabri Abdullahu
sabri.abdullahu@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
FXM
028530446

Dr. Zenun Elezaj
zenun.elezaj@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
FXM
028530446

Dr. Sylejman Hyseni
sylejman.hyseni@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
FXM
028530446

Dr. Isa Tahiri
isa.tahiri@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
FXM
028530446

Dr. Rrahim Maksuti
rrahim.maksuti@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
FXM
028530446

Dr. Naser Peci
naser.peci@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
FXM
028530446

Dr. Gani Maliqi
gani.maliqi@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
FXM
028530446

Dr. Luljeta Pula-Beqiri
luljeta.pula@uni-pr.edu
Profesorë i asocuar
FXM
028530446

Dr. Bedri Durmishaj
bedri.durmishaj@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
FXM
028530446

Dr. Dilaver Salihu
dilaver.salihu@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
FXM
028530446

Dr. Florije Sheremeti-Kabashi
florije.sheremeti@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
FXM
028530446

Dr. Behxhet Shala
behxhet.shala@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
FXM
028530446

Dr. Ahmet Haxhiaj
ahmet.haxhiaj@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
FXM
028530446

Dr. Ismet Ibishi
ismet.ibishi@uni-pr.edu
Profesorë asistentë
FXM
028530446

Dr. Afrim Koliqi
afrim.koliqi@uni-pr.edu
Profesor asistent
FXM
028530446

Dr. Hamid Nuredini
hamid.nuredini@uni-pr.edu
Profesor asistent
FXM
028530446

Dr. Nushe Lajqi
nushe.lajqi@uni-pr.edu
Profesorë i asocuar
FXM
028530446

Dr. Alush Musaj
alush.musaj@uni-pr.edu
Profesor asistent
FXM
028530446

Dr. Irfan Voca
irfan.voca@uni-pr.edu
Profesor asistent
FXM
028530446

Dr. Sabri Sadiku
sabri.sadiku@uni-pr.edu
Profesorë asistentë
FXM
028530446

Dr. Florent Dobroshi
florent.dobroshi@uni-pr.edu
Profesor asistent
FXM
028530446

Dr. Aziz Behrami
aziz.behrami@uni-pr.edu
Asistent të angazhuar
FXM
028530446

Dr. Selver Hoda
selver.hoda@uni-pr.edu
Profesoreë asistentë
FXM
028530446

Dr. sc. Mursel Rama
mursel.rama@uni-pr.edu
Profesor asistent
FXM
028530446

Dr. Rushit Haliti
rushit.haliti@uni-pr.edu
Profesorë asistent
FXM
028530446

Mr. Mursel Ibrahimi
mursel.ibrahimi@uni-pr.edu
Ligjërues
FXM
028530446

Mr. Muhamedin Hetemi
muhamedin.hetemi@uni-pr.edu
Ligjërues
FXM
028530446

Dr. Milaim Sadiku
milaim.sadiku@uni-pr.edu
Asistentë
FXM
028530446

Dr. Rafet Zeqiri
rafet.zeqiri@uni-pr.edu
Asistentë
FXM
028530446

Dr. Sadije Nikshiqi
sadije.nikshiqi@uni-pr.edu
Asistentë
FXM
028530446

Dr. Ismet Mulliqi
ismet.mulliqi@uni-pr.edu
Asistentë
FXM
028530446

Dr. Muharrem Zabelaj
muharrem.zabelaj@uni-pr.edu
Asistentë
FXM
028530446

Dr. Mensur Kelmendi
mensur.kelmendi@uni-pr.edu
Asistentë
FXM
028530446

Dr. Zarife Bajraktari
zarife.bajraktari@uni-pr.edu
Asistentë
FXM
028530446

Dr. Mehush Aliu
mehush.aliu@uni-pr.edu
Asistentë
FXM
02530446

Msc Ali Sadiku
ali.sadiku@uni-pr.edu
Asistentë
FXM
028530446

Msc. Fatos Rexhepi
fatos.rexhepi@uni-pr.edu
Asistentë
FXM
028530446

Msc. Malësore Pllana
malesore.pllana@uni-pr.edu
Asistentë
FXM
028530446

Mr. Nyrten Deva
nyrten.deva@uni-pr.edu
Asistentë
FXM
028530446

Msc Besire Cena
besire.cena@uni-pr.edu
Asistentë i ri
FXM
028530446

Msc. Flora Ferati
flora.ferati@uni-pr.edu
Asistentë i ri
FXM
028530446

Msc. Festim Kutllovci
festim.kutllovci@uni-pr.edu
Asistentë i ri
FXM
028530446

Dr. Shefqet Rashani
shefqet.rashani@uni-pr.edu
Profesorë i rregullt
FXM
028530446

Dr. Kadri Berisha
kadri.berisha@uni-pr.edu
Profesor i Rregullt
FXM
028530446

Dr. Rozana Troja
rozana.troja@uni-pr.edu
Profesorë i rregullt
FXM
028530446

Dr. Ilirian Malollari
ilirian.malollari@uni-pr.edu
Profesor i rregullt
FXM
028530446

Dr. Bizena Bijo
bizena.bijo@uni-pr.edu
Profesor i rregullt
FXM
028530446

Dr. Vlash Mara
vlash.mara@uni-pr.edu
Profesorë i rregullt
FXM
028530446

Dr. Mujë Plakolli
muje.plakolli@uni-pr.edu
Profesorë i rregullt
FXM
028530446

Dr. Hakif Zeqiri
hakif.zeqiri@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
FXM
028530446

Dr. Hamit Mehmeti
hamit.mehmeti@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
FXM
028530446

Dr. Qerim Selimi
qerim.selimi@uni-pr.edu
Profesorë i asocuar
FXM
028530446

Dr. Sylë Tahirsylaj
syle.tahirsylaj@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
FXM
028530446

Dr. Idriz Vehapi
idriz.vehapi@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
FXM
028530446

Dr. Hamdi Visoka
hamdi.visoka@uni-pr.edu
Profesor asistent
FXM
028530446

Dr. Sadik Bekteshi
sadik.bekteshi@uni-pr.edu
Profesorë asistentë
FXM
028530446

Dr. Ymer Halimi
ymer.halimi@uni-pr.edu
Profesor asistentë
FXM
028530446

Dr. Xhavit Ramadani
xhavit.ramadani@uni-pr.edu
Profesorë asistentë
FXM
028530446

Dr. Asllan Vitaku
asllan.vitaku@uni-pr.edu
Profesor asistent
FXM
028530446

Dr. Afrim Dushi
afrim.dushi@uni-pr.edu
Profesor asistent
FXM
028530446

Dr. sc. Bedri Dragusha
bedri.dragusha@uni-pr.edu
Profesorë asistentë
FXM
028530446

Dr. Meleq Bahtijari
meleq.bahtijari@uni-pr.edu
Profesorë asistentë
FXM
028530446

Dr. Rifat Morina
rifat.morina@uni-pr.edu
Ligjërues i autorizuar
FXM
028530446

Dr. Valdet Gjinovci
valdet.gjinovci@uni-pr.edu
Ligjërues te autorizuar
FXM
028530446

Mr. Qerim Hamiti
qerim.hamiti@uni-pr.edu
Ligjërues te autorizuar
FXM
028530446

Muhamet Hajrizi
muhamet.hajrizi@uni-pr.edu
Ligjërues te autorizuar
FXM
028530446

Mr. Muharrem Peci
muharrem.peci@uni-pr.edu
Lektor i autorizuar
FXM
028530446

Edita Bekteshi
edita.bekteshi@uni-pr.edu
Lektor i autorizuar
FXM
028530446

Msc Besim Xhafa
besim.xhafa@uni-pr.edu
Asistentë të angazhuar
FXM
028530446

Msc. Vahid Avdiu
vahid.avdiu@uni-pr.edu
Asistentë i angazhuar
FXM
028530446

Msc. Astrit Syla
astrit.syla@uni-pr.edu
Asistentë i angazhuar
FXM
028530446

Mr. Marash Berisha
marash.berisha@uni-pr.edu
Asistentë i angazhuar
FXM
028530446

Dr. Ferat Shala
ferat.shala@uni-pr.edu
Asistentë i angazhuar
FXM
028530446

Msc. Bajram Mustafa
bajram.mustafa@uni-pr.edu
Asistent i angazhuar
FXM
028530446

Msc Imer Ibrahimi
imer.ibrahimi@uni-pr.edu
Asistentë të angazhuar
FXM
028530446

Fëllënza Beka
fellenza.beka@uni-pr.edu
Asistentë i angazhuar
FXM
028530446

Vlora Nushi
vlora.nushi@uni-pr.edu
Asistentë të angazhuar
FXM
028530446

Msc Valon Morina
valon.morina@uni-pr.edu
Asistentë i angazhuar
FXM
028530446

Jeton Gashi
jeton.gashi@uni-pr.edu
Asistentë i angazhuar
FXM
028530446

Fatime Plakoli
fatime.plakoli@uni-pr.edu
Asistentë i angazhuar
FXM
028530446

Msc. Behar Abdullahu
behar.abdullahu@uni-pr.edu
Asistentë i angazhuar
FXM
028530446