Personeli akademik i Fakultetit të Xehetarisë dhe Metalurgjisë

Dr. Bajram Shabani
Profesor i Rregullt
FXM
bajram.shabani@uni-pr.edu
028530446

Dr. Milajete Shala Mehmeti
Profesor i Rregullt
FXM
milajete.shala@uni-pr.edu
028530446

Dr. Nagip Murati
Profesor i Rregullt
FXM
nagip.murati@uni-pr.edu
028530446

Dr. Sefedin Kastrati
Profesor i Rregullt
FXM
sefedin.kastrati@uni-pr.edu
028530446

Dr. Musa Rizaj
Profesor i rregullt
FXM
musa.rizaj@uni-pr.edu
028530446

Dr. Murat Meha
Profesor i rregullt
FXM
murat.meha@uni-pr.edu
028530446

Dr. Afërdita Nura
Profesor i rregullt
FXM
aferdita.nura@uni-pr.edu
028530446

Dr. Behajdin Skeja
Profesor i asocuar
FXM
behajdin.skeja@uni-pr.edu
028530446

Dr. Shyqri Kelmendi
Profesor i asocuar
FXM
shyqri.kelmendi@uni-pr.edu
028530446

Dr. Blerim Baruti
Profesor i asocuar
FXM
blerim.baruti@uni-pr.edu
028530446

Dr. Izet Zeqiri
Profesor i asocuar
FXM
izet.zeqiri@uni-pr.edu
028530446

Dr. Islam Fejza
Profesor i asocuar
FXM
islam.fejza@uni-pr.edu
028530446

Dr. Ahmet Tmava
Profesor i asocuar
FXM
ahmet.tmava@uni-pr.edu
028530446

Dr. Sabri Abdullahu
Profesor i asocuar
FXM
sabri.abdullahu@uni-pr.edu
028530446

Dr. Zenun Elezaj
Profesor i asocuar
FXM
zenun.elezaj@uni-pr.edu
028530446

Dr. Sylejman Hyseni
Profesor i asocuar
FXM
sylejman.hyseni@uni-pr.edu
028530446

Dr. Isa Tahiri
Profesor i asocuar
FXM
isa.tahiri@uni-pr.edu
028530446

Dr. Rrahim Maksuti
Profesor i asocuar
FXM
rrahim.maksuti@uni-pr.edu
028530446

Dr. Naser Peci
Profesor i asocuar
FXM
naser.peci@uni-pr.edu
028530446

Dr. Gani Maliqi
Profesor i asocuar
FXM
gani.maliqi@uni-pr.edu
028530446

Dr. Luljeta Pula-Beqiri
Profesorë i asocuar
FXM
luljeta.pula@uni-pr.edu
028530446

Dr. Bedri Durmishaj
Profesor i asocuar
FXM
bedri.durmishaj@uni-pr.edu
028530446

Dr. Dilaver Salihu
Profesor i asocuar
FXM
dilaver.salihu@uni-pr.edu
028530446

Dr. Florije Sheremeti-Kabashi
Profesor i asocuar
FXM
florije.sheremeti@uni-pr.edu
028530446

Dr. Behxhet Shala
Profesor i asocuar
FXM
behxhet.shala@uni-pr.edu
028530446

Dr. Ahmet Haxhiaj
Profesor i asocuar
FXM
ahmet.haxhiaj@uni-pr.edu
028530446

Dr. Ismet Ibishi
Profesorë asistentë
FXM
ismet.ibishi@uni-pr.edu
028530446

Dr. Afrim Koliqi
Profesor asistent
FXM
afrim.koliqi@uni-pr.edu
028530446

Dr. Hamid Nuredini
Profesor asistent
FXM
hamid.nuredini@uni-pr.edu
028530446

Dr. Nushe Lajqi
Profesorë i asocuar
FXM
nushe.lajqi@uni-pr.edu
028530446

Dr. Alush Musaj
Profesor asistent
FXM
alush.musaj@uni-pr.edu
028530446

Dr. Irfan Voca
Profesor asistent
FXM
irfan.voca@uni-pr.edu
028530446

Dr. Sabri Sadiku
Profesorë asistentë
FXM
sabri.sadiku@uni-pr.edu
028530446

Dr. Florent Dobroshi
Profesor asistent
FXM
florent.dobroshi@uni-pr.edu
028530446

Dr. Aziz Behrami
Asistent të angazhuar
FXM
aziz.behrami@uni-pr.edu
028530446

Dr. Selver Hoda
Profesoreë asistentë
FXM
selver.hoda@uni-pr.edu
028530446

Dr. sc. Mursel Rama
Profesor asistent
FXM
mursel.rama@uni-pr.edu
028530446

Dr. Rushit Haliti
Profesorë asistent
FXM
rushit.haliti@uni-pr.edu
028530446

Mr. Mursel Ibrahimi
Ligjërues
FXM
mursel.ibrahimi@uni-pr.edu
028530446

Mr. Muhamedin Hetemi
Ligjërues
FXM
muhamedin.hetemi@uni-pr.edu
028530446

Dr. Milaim Sadiku
Asistentë
FXM
milaim.sadiku@uni-pr.edu
028530446

Dr. Rafet Zeqiri
Asistentë
FXM
rafet.zeqiri@uni-pr.edu
028530446

Dr. Sadije Nikshiqi
Asistentë
FXM
sadije.nikshiqi@uni-pr.edu
028530446

Dr. Ismet Mulliqi
Asistentë
FXM
ismet.mulliqi@uni-pr.edu
028530446

Dr. Muharrem Zabelaj
Asistentë
FXM
muharrem.zabelaj@uni-pr.edu
028530446

Dr. Mensur Kelmendi
Asistentë
FXM
mensur.kelmendi@uni-pr.edu
028530446

Dr. Zarife Bajraktari
Asistentë
FXM
zarife.bajraktari@uni-pr.edu
028530446

Dr. Mehush Aliu
Asistentë
FXM
mehush.aliu@uni-pr.edu
02530446

Msc Ali Sadiku
Asistentë
FXM
ali.sadiku@uni-pr.edu
028530446

Msc. Fatos Rexhepi
Asistentë
FXM
fatos.rexhepi@uni-pr.edu
028530446

Msc. Malësore Pllana
Asistentë
FXM
malesore.pllana@uni-pr.edu
028530446

Mr. Nyrten Deva
Asistentë
FXM
nyrten.deva@uni-pr.edu
028530446

Msc Besire Cena
Asistentë i ri
FXM
besire.cena@uni-pr.edu
028530446

Msc. Flora Ferati
Asistentë i ri
FXM
flora.ferati@uni-pr.edu
028530446

Msc. Festim Kutllovci
Asistentë i ri
FXM
festim.kutllovci@uni-pr.edu
028530446

Dr. Shefqet Rashani
Profesorë i rregullt
FXM
shefqet.rashani@uni-pr.edu
028530446

Dr. Kadri Berisha
Profesor i Rregullt
FXM
kadri.berisha@uni-pr.edu
028530446

Dr. Rozana Troja
Profesorë i rregullt
FXM
rozana.troja@uni-pr.edu
028530446

Dr. Ilirian Malollari
Profesor i rregullt
FXM
ilirian.malollari@uni-pr.edu
028530446

Dr. Bizena Bijo
Profesor i rregullt
FXM
bizena.bijo@uni-pr.edu
028530446

Dr. Vlash Mara
Profesorë i rregullt
FXM
vlash.mara@uni-pr.edu
028530446

Dr. Mujë Plakolli
Profesorë i rregullt
FXM
muje.plakolli@uni-pr.edu
028530446

Dr. Hakif Zeqiri
Profesor i asocuar
FXM
hakif.zeqiri@uni-pr.edu
028530446

Dr. Hamit Mehmeti
Profesor i asocuar
FXM
hamit.mehmeti@uni-pr.edu
028530446

Dr. Qerim Selimi
Profesorë i asocuar
FXM
qerim.selimi@uni-pr.edu
028530446

Dr. Sylë Tahirsylaj
Profesor i asocuar
FXM
syle.tahirsylaj@uni-pr.edu
028530446

Dr. Idriz Vehapi
Profesor i asocuar
FXM
idriz.vehapi@uni-pr.edu
028530446

Dr. Hamdi Visoka
Profesor asistent
FXM
hamdi.visoka@uni-pr.edu
028530446

Dr. Sadik Bekteshi
Profesorë asistentë
FXM
sadik.bekteshi@uni-pr.edu
028530446

Dr. Ymer Halimi
Profesor asistentë
FXM
ymer.halimi@uni-pr.edu
028530446

Dr. Xhavit Ramadani
Profesorë asistentë
FXM
xhavit.ramadani@uni-pr.edu
028530446

Dr. Asllan Vitaku
Profesor asistent
FXM
asllan.vitaku@uni-pr.edu
028530446

Dr. Afrim Dushi
Profesor asistent
FXM
afrim.dushi@uni-pr.edu
028530446

Dr. sc. Bedri Dragusha
Profesorë asistentë
FXM
bedri.dragusha@uni-pr.edu
028530446

Dr. Meleq Bahtijari
Profesorë asistentë
FXM
meleq.bahtijari@uni-pr.edu
028530446

Dr. Rifat Morina
Ligjërues i autorizuar
FXM
rifat.morina@uni-pr.edu
028530446

Dr. Valdet Gjinovci
Ligjërues te autorizuar
FXM
valdet.gjinovci@uni-pr.edu
028530446

Mr. Qerim Hamiti
Ligjërues te autorizuar
FXM
qerim.hamiti@uni-pr.edu
028530446

Muhamet Hajrizi
Ligjërues te autorizuar
FXM
muhamet.hajrizi@uni-pr.edu
028530446

Mr. Muharrem Peci
Lektor i autorizuar
FXM
muharrem.peci@uni-pr.edu
028530446

Edita Bekteshi
Lektor i autorizuar
FXM
edita.bekteshi@uni-pr.edu
028530446

Msc Besim Xhafa
Asistentë të angazhuar
FXM
besim.xhafa@uni-pr.edu
028530446

Msc. Vahid Avdiu
Asistentë i angazhuar
FXM
vahid.avdiu@uni-pr.edu
028530446

Msc. Astrit Syla
Asistentë i angazhuar
FXM
astrit.syla@uni-pr.edu
028530446

Mr. Marash Berisha
Asistentë i angazhuar
FXM
marash.berisha@uni-pr.edu
028530446

Dr. Ferat Shala
Asistentë i angazhuar
FXM
ferat.shala@uni-pr.edu
028530446

Msc. Bajram Mustafa
Asistent i angazhuar
FXM
bajram.mustafa@uni-pr.edu
028530446

Msc Imer Ibrahimi
Asistentë të angazhuar
FXM
imer.ibrahimi@uni-pr.edu
028530446

Fëllënza Beka
Asistentë i angazhuar
FXM
fellenza.beka@uni-pr.edu
028530446

Vlora Nushi
Asistentë të angazhuar
FXM
vlora.nushi@uni-pr.edu
028530446

Msc Valon Morina
Asistentë i angazhuar
FXM
valon.morina@uni-pr.edu
028530446

Jeton Gashi
Asistentë i angazhuar
FXM
jeton.gashi@uni-pr.edu
028530446

Fatime Plakoli
Asistentë i angazhuar
FXM
fatime.plakoli@uni-pr.edu
028530446

Msc. Behar Abdullahu
Asistentë i angazhuar
FXM
behar.abdullahu@uni-pr.edu
028530446