Dr. Ahmet Tmava

Profesor i asocuar
FXM
[email protected]
028530446
Metodologjia e punës kërkimore shkencore (2+1), Metodika e hulumtimit të vendburimeve minerare (3+1).