Dr. Isa Tahiri

Profesor i asocuar
FXM
isa.tahiri@uni-pr.edu
028530446

Ekonomia e ndërmarrjes (2+1), Ekonomia në inxhinieri (2+0).