Xhelal Smakiqi
Sekretar i Fakultetit
FXM
[email protected]
028530446

Elmaze Muharremi
Zyrtar i lartë i për financa dhe kontabilitet
FXM
[email protected]
028530446

Sadete Azemi
Zyrtar i lartë për studime themelore
FXM
[email protected]
028530446

Dardane Hashani
Zyrtar për mësim
FXM
[email protected]
028530446

Kujtesa Prekazi
Zyrtar i shërbimit të studentëve
FXM
[email protected]
028530446

Mybegjel Doli
Zyrtar i shërbimit të studentëve
FXM
[email protected]
028530446

Nijazi Doli
Zyrtar i shërbimit për studime master dhe doktorata
FXM
[email protected]
028530446

Mensur Kelmendi
Zyrtarë i TI
FXM
[email protected]
028530446

Nexhmije Pula
Zyrtar pë asete dhe logjistikë
FXM
[email protected]
028530446

Afrim Çela
Laborant
FGJT
[email protected]
028530446

Enver Haxhimehmeti
Laborant i Kimisë
FXM
[email protected]
028530446

Enver Habibaj
Laborant
FXM
[email protected]
028530446

Afete Musliu
Bibliotekar
FXM
[email protected]
028530446

Sabri Hajdini
Laborant
FXM
[email protected]
028530446

Mimoza Abazi
Zyrtare per arkive
FXM
[email protected]
028530446

Vjosa Syla
Asistente e dekanit
FXM
[email protected]
028530446

Abaz Ibrahimi
Fokist – nxehje qendrore
FXM
[email protected]
028530446

Ramadan Hyseni
Vozitës
FXM
[email protected]
028530446