Informata rreth regjistrimit të semestrtit për studentët vijues

Pregatiti informatat dhe dokumentet


Formulari i regjistrimit të semestrit
Fletëpagesa e regjistrimit të semestrit (shkarkoni Online ketu)
Referenti verifikon a i keni plotësuar kushtet për regjistrimin e semestrit.

Paguaj regjistrimin e semestrit në bankë

Regjistro semestrin në fakultet