21.Nëntor.2013
Ora 11:00-12:30
Mbahet Dita Informuese Për Bursa në Programet JoinEU-SEE>PENTA dhe Basileus

Amfiteatri i madh në Fakultetin e Edukimit (ndërtesa e re, pranë Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare)

JoinEU-SEE>PENTA dhe Basileus janë programe të financuara nga Bashkimi Evropian, të cilat do të ofrojnë bursa tërheqëse për studentët, për stafin akademik dhe për stafin administrativ të Universitetit të Prishtinës. Koordinatorë të këtyre programeve janë Universiteti Graz i Austrisë dhe Universiteti Ghent i Belgjikës, ndërkaq Universiteti i Prishtinës, si institucion për arsim të lartë, është partner i këtyre projekteve.