Me: 15 Janar 2015
Ora: 11:00 – 12:30
Vendi: Amfiteatri i vogël në Fakultetin Juridik

Mbahet Dita Informuese për Bursa në programet JoinEU-SEE>Penta, SIGMA dhe Eraweb

JoinEU-SEE>PENTA, SIGMA dhe Eraweb programe kto të financuara nga Bashkimi Evropian, të cilat ofrojnë bursa për studentët, për stafin akademik dhe për stafin administrativ të Universitetit të Prishtinës.

Dita informuese e rradhës për bursat Erasmus Mundus do të mbahet më 15 janar 2015, nga ora 11:00 deri më 12:30 në amfitetarin e vogël të Fakultetit Juridik, nëse nuk keni aplikuar ende dhe se nuk jeni njoftuar me kohë për këto mundesi ejani në këtë sesion informues ku do të keni mundësi që të informoheni për programet: JoinEU-SEE>Penta, SIGMA dhe Eraweb.

Afati për aplikim është i hapur deri më:

• JoinEU-SEE>Penta: deri më 1 shkurt 2015
• SIGMA: deri më 10 shkurt 2015
• Eraweb: deri më 18 Mars 2015

Ju mirëpresim,
Zyra për marrëdhënie me jashtë