Në kuadër të skemës programore Erasmus Mundus, Universiteti i Prishtinës’’Hasan Prishtina’’ ka gjeneruar programet JoinEU SEE dhe Basileus. Në kuadër të këtyre programeve ofrohen bursa për studime jashtë vendit në universitetet partnere evropiane në të gjitha nivelet e studimit (Bachelor, Master, Doktoratë, Post-doktoratë dhe mobilitete për staf akademik dhe administrativ).

Zyra për marrëdhënie me jashtë e UP ka koordinatoren e saj, znjsh. Blerandë Dragusha e cila gjatë javës së ardhëshme do të organizojë një sesion informativ për studentët e UP-së të interesuar për bursat Erasmus Mundus. Gjatë kësaj jave informuese do të merrni informata kyçe rreth këtyre programeve.

Agjenda për javën informuese për Bursa