- Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë: http://www.masht-gov.net
- Agjencia e Akreditimit e Kosovës: http://www.akreditimi-ks.org/
- Instituti i Historisë: http://www.ihp-ks.org
- Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Kosovës: http://www.ashak.org/