Revista Shkencore NJOHJA 3

Hulumtimet në Shkencat e Edukimit


Kërkime Gjeografike

Edukologjia 2

Revista e Drejta nr. 1, 2013

Revista e Drejta nr. 2, 2013

Revista Shkencore NJOHJA (versioni shqip)

Revista Shkencore NJOHJA (versioni anglisht)

Edukologjia 4, 2010

Revista kërkimore MEDIA, numri 1

Revista kërkimore MEDIA, numri 2

Revista kërkimore MEDIA, numri 3

Revista kërkimore MEDIA, numri 4

E DREJTA - LAW, Revistë për Çështje Juridike dhe Shoqërore