Universiteti Veror Ndërkombëtar i Prishtinës po afrohet.
Ju njoftojmë që të gjithë studentët që kanë plotësuar kriteret e kërkuara nga UVNP, janë përzgjedhur nga profesorët e kurseve përkatëse.
Për t’u njoftuar me këtë përzgjedhje, të dashur studentë, ju lutem kontrolloni e-mailet e juaja.