Projektet ndërkombëtare në të cilat Universiteti i Prishtinës’’Hasan Prishtina’’ është përfitues


Universiteti i Prishtinës’’Hasan Prishtina’’, me qëllim të krijimit të mundësive më të mëdha për studentët dhe stafin akademik, është duke i kushtuar përparësi të madhe intensifikimit të bashkëpunimit ndërkombëtar, aktiviteteve të karakterit ndërkombëtar , si dhe iniciativave të lidhjes së marrëveshjeve të bashkëpunimit për shkëmbimin e studentëve dhe të stafit akademik, pjesëmarrjes intensive në programet e Bashkimit Evropian, si dhe bashkëpunimit me institucionet e shteteve evropiane dhe më gjerë.

Si rëzultat i kësaj, Zyra për Marrëdhënie më Jashtë, ka përmbledhur një listë të plotë më të gjitha programet të karakterit ndërkombëtar, në të cilat UP është përfitues.

Ongoing Project’s of University of Prishtina “Hasan Prishtina”