Volda University College ofron bursa për studentët e Universitetit të Prishtinës, për studime në Norvegji

Për informata më të hollësishme klikoni në linqet e mëposhtme:
Volda University College – Quota Scheme 2015
Application Form Quota Program 2015

Për informata rreth Quota Program, klikoni këtu http://www.hivolda.no/vuc/admission/quota-programme-1

Afati i fundit për aplikim është deri më 1 Mars 2015! Aplikacionet dhe dokumentet e tjera shtesë duhet t’i dorëzoni në Zyrën për Marrëdhënie me Jashtë në Bibliotekwn Qendrore Universitare!
Personi kontaktues: Labinot Hajdari, [email protected]