Fakulteti Filozofik

Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Nehat Krasniqi Zhvillimi i kulturës shqiptare me ndikime orientale prej shek.XVIII deri në fillimet e Rilindjes Komëtare Prof.Dr. Skender Rizaj 2010
Muhamet Mala Evropa Qendrore dhe shqipëtarët gjatë shekujve XII - XVII Prof.Dr. Jahja Drançolli 2006
Sabri Rexha Popullsia ndëretnike në Kosovë 1912 - 1941 Prof.ord.Dr. Qamil Gexha 2004
Defrim Gashi POLITIKA E JASHTME E AUSTROHUNGARISË NDAJ VENDEVE BALLKANIKE NË GJYSMËN E DYTË TË SHEKULLIT XIX Prof. Dr. Gazmend S. Rizaj 2017
Kujtime Boshtrakaj Camaj ZHVILLIMET POLITIKE NË DARDANI GJATË SHEKUJVE V-IX Prof. Dr. Selim Daci 2015

Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore

Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Fitim Humolli ZHVILLIMI PERSPEKTIV TURISTIK I KOSOVË DHE REFLEKTIMI RAJONAL I TIJ Prof. Dr. Dhimitër Doka 2014
Ramë Vataj Oxydation anodique de cavites coniques de type Calix [4] arene. ,Synthèse de calixdiquinones par voie electrochimique . 2014
Agim Haziri Konpozitet (Asteraceae) në zonën veri-perendimore të Maqedonisë) Dr. Fadil Millaku 2014
Bashkim Sabir Thaçi Materialet e reja për gatitjen e membranave të osmozës së kundërt Dr. Salih Gashi 2014
Agim Gashi Analiza biocenologjike dhe ekologjike e makrozoobentosit dhe nektonit të lumit llap Dr. Daut Rexhepaj 2014

Fakulteti i Filologjisë

Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Violetë Bardhi - Zeqiri Krijimtaria letrare e Agim Devës Prof. asoc. dr. Qibrije Demiri - Frangu 2014
Sadije Rexhepi Analizë tekstore e përqasëse e përdorimit të kohëve të shkuara në gjuhët gjermane dhe shqipe Prof. ass. dr. Izer Maksuti 2012
Merxhan Avdyli Poezia e Ismail Kadaresë: Format, Shenjat, Figurat Prof.Dr. Agim Vinca 2012
Milote Sadiku Studim kontrastiv i frazeologjizmave me emërtime të kafshëve të gjuhës gjermane dhe të gjuhës shqipe Prof. ass. dr. Gëzim Xhaferi 2012
Nerimane Kamberi Kritika franceze për Ismail Kadaren Prof. asoc. dr. Osman Gashi 2012

Fakulteti Juridik

Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Bajram Z. Ukaj SANKCIONET PENALE NË TË DREJTËN PENALE TË SHQIPËRISË Dr.sc. Ragip Halili 2005
Zemri S. Elezi KRIZAT PARLAMENTARE-SHKAQET DHE MËNYRAT E TEJKALIMIT Dr.sc. Arsim Bajrami 2007
Agim H. Paca BANKAT DHE AFARIZMI BANKAR Dr.sc. Sabri Kadriu 2002
Muhamet C.Kelmendi ÇËSHTJA SHQIPTARE NE PRAG TE LUFTËS SË FUNDIT NË KOSOVË JANAR 1990-JANAR 1998 Dr.sc. Arsim Bajrami 2004
Veton G. Vula KRIMINALITETI KOMPJUTERIK SI FORMË E KRIMIT TË ORGANIZUAR NË BOTËN BASHKËKOHORE Dr.sc. Ragip Halili 2005

Fakulteti Ekonomik

Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Fatos Ukaj Aplikimi dhe integrimi i marketingut ne tregtin e Kosovës Dr.Ali Jakupi 2005
Venet Shala Roli i menaxhmentit startegjik ne ritjen e bizneseve ne Kosove Dr.Enver Kutllovci 2012
Sahit Surdulli Analiza e kerkeses konsumuese per produktet bujqesore - ushqimore (zbatimi I modeleve ekonometrike) Dr.Justina Shiroka Pula 2012
Florin Peci Ndikimi i institucioneve doganore ne performancën e biznesit: Evidencë nga Kosova Dr.Enver Kutllovci 2012
Mihane Berisha-Namani Sistemi informatik i investimeve Dr.Muhamet Mustafa 2001

Fakulteti i Ndërtimatrisë dhe Arkitekturës

Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Zekirija Idrizi Rrjeshjet e ngurrta dhe qëndrueshmëria e shtretërve të lumenjve Pandi Stratoberdha 2004
Dervish Qerreti Pitanje Zastite historijskih jezgra na podrucju Kosova . 2012
Laura Kusari EROSION PROCESSES AND SURFACE WATER QUALITY DUE TO URBANIZATION Prof. Dr. Cvetanka Popovska 2011
Egzon Bajraktari Sound insulation of double-leaf facades with openings for natural ventilation A. Mahdavi 2014
Naser Kabashi Betonet me performansa të larta(HPC), karakteristikat dhe përdorimi i tyre në ndërtimin e ulët dhe të lartë Fisnik Kadiu 2006

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Bahri Prebreza Mbitensionet atmosferike dhe ndikimi i tyre në Sistemin Elektroenergjetik Akademik.Isuf Krasniqi 2014
Adnan Maxhuni Gjetja e modelit për sintezën e të folurit nga tekstet e shkruara në gjuhën shqipe Prof.dr. Agni Dika 2014
Gazmend Kabashi Integrimi I turbinave me erë në Sistemin Elektroenergjetik Prof.dr.Ali Gashi 2013
Avni Rexhepi Optimizimi përmes zbatimit të algoritmeve gjenetike dhe programimit gjenetik Prof.dr. Agni Dika 2013
Qamil Kabashi Ndikimi i strategjisë së modulimit hapsinor në komponentet harmonike te invertorët pwm trefazorë me igbt dhe shqyrtimi I mundësisë së reduktimit të humbjeve harmonike Prof.dr. Myzafere Limani 2012

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Samedin Krrabaj Modelimi, simulimi dhe optimalizimi i veglave për shtancim dhe shpim Avdyl Bunjaku 2012
Ahmet Latifi Modelim, identifikimi dhe simulimi i funksioneve të amortizatorit në kontekst të karakteristikave punuese Agron Pajaziti 2007
Bujar Pira Aplikimi i teorisë burmester-it në disajnimin e mekanizmave 6-hallkësh Ismajl Gojani 2007
Fevzi Radoniqi Trajtimi i ndikimit të proceseve dinamike të kushinetave në oscilimet e rotorëve të turbogjeneratorëve në gjendje jostacionare Xhevat Perjuci 2007
Azem Kyçyku Kontribut optimalizimit të aftësisë bartëse të rripave të dhëmbëzuar pëmes modelimit matematikorë Nijazi Ibrahimi 2006

Fakulteti Mjekësisë

Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Lulzim Vokrri Experimental study of vascular anastomosis without suture Alexandre Moreau – Gaudry 2017
Ismet Shaqiri Karakteristikat klinike,diagnostike dhe tretmani kirurgjik i kancerit të gjirit. Prof.Asoc.Dr.Nazim Qehaja 2014
Dashnor Nebija Two dimensional gel electrophoresis (2-DE) and MALDI-TOF-MS analysis of rDNA derived, therapeutic monoclonal antibodies trastuzumab and rituximab and fusion protein abatacept Dr. Christian Noe 2014
Myrvete Paçarada Ndikimi i kushteve socio-ekonomike në paraqitjen e manarkesë në Kosovë Prof.Dr.Emine Gashi 2014
Zana Sllamniku-Dalipi Ndikimi I terapisë paradontale te pacientët me vlera të rritura të proteinës C reaktive dhe citokineve inflamatore Prof.Dr.Hasan Mehmeti 2013

Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë

Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Arieta Camaj Ibrahimi PËRCAKTIMI I AFLATOKSINËS M1 NË QUMËSHT TË PAPËRPUNUAR NË REGJION TË KOSOVËS Prof.Dr. Tahir Arbneshi 2018
Flutura Ajazi DIVERSITETI MIKROBIAL DHE EKOLOGJIA E DJATHIT TË BARDHË PRODHUAR ME METODA TRADICIONALE Prof. Dr. Idriz Vehapi 2016
Muhamet Kamberi Ndikimi i sasive të ndryshme të kalciumit dhe fosforit të shfrytzueshëm në treguesit trupor dhe prodhues të shkurtëzës japoneze (Coturnix coturnix japonica) Prof. Dr. Ragip Kastrati 2008
Alltane Rrustemi Krahasimi i metodave NIRS (Near Infrared Reflectance Spectroscopy) dhe Kjeldahl në analizën e proteinave të përgjithshme në lëndët e para dhe përzierjet e koncentruara që përdoren në të ushqyerit e kafshëve shtëpiake në Kosovë Prof. Dr. Ragip Kastrati 2008
Fadil Musa Frekuenca e morrit të gjelbër të pjeshkës (Myzus persicae Sulzer) dhe afideve të tjera të patates në kushtet klimatike të Kosovës Prof. Dr. Ismail Pireva 2008

Fakulteti Edukimit Fizik dhe i Sportit

Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Afrim Koca Ndryshimet e dimensioneve antropometrike,lëvizore dhe të lëvizjeve situacionale në mes dy grupeve të hendbollistëve juniorë të Superligës së Kosovës Dr.Musa Selimi 2009
Shemsedin Vehapi Relacioni i forcës maksimale me faktorët aksionar të forcës, shpejtësisë, agjilitetit aftësisë aerobe tek studentët e Fakultetit të Kulturës Fizike dhe Sportit Dr.Hasim Rushiti 2008
Shqipe Bajçinca Lidhmëria e distancës së kërcimit së gjati me ndryshoret antropometrike dhe motorike te studentët e FKFdhe sportit dhe parametrat kinematiko-dinamike te kërcyesit kulmor Dr.Bujar Turjaka 2008
Adem Nura Karakteristikat epidemiologjike të brucelozës në Kosovë Dr.Kristo Pano 2006
Abdulla Elezi Relacionet dhe ndikimet e karakteristikave morfologjike në realizimin e aftësive funksionale dhe motorike Dr.Hysni Daka 2005

Fakulteti Edukimit

Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Vlora Sylaj Bashkepunimi shkolle familje ne parandalimin e dhunes ndermjet nxenesve ne shkolle Prof.Dr.Adem Tamo 2014
Majlinda Gjelaj Efektet e edukimit parashkollor në përgatitjen e fëmijëve për klasë të parrë Prof. Dr. Theodhori Karaj 2014
Rrustem Buzhala Procesi dhe format e integrimit te shqiptareve ne Turqi Dr.sc. Anton Berishaj 2014
Sedat Baraliu La mort, les morts en Dardanie pendant l'âge de fer Jean Luc Lamboley 2014
Valbone Berisha Analizë e teksteve të matematikës për shkollën e mesme të Kosovës në frymën e kërkesave të mësimdhënies bashkëkohore dhe sugjerime për riformësimin e tyre Hasan Jashari, Xhevdet Thaqi 2014

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Milihate Aliu DISTRIBUTION OF HEAVY METALS IN SOIL FROM KOSOVSKA MITROVICA AND ITS ENVIRONS . 2010
Afrim Loku Fluktuimi dhe apsentizmi i tё punёsuarve në sektorin publik (arsim dhe shëndetësi) tё Kosovёs Prof. Dr Anica Dragoviq 2010
Bujar Pira Aplikimi i teorisë së burmester-it në dizajnin (sintezen) e mekanizmave 6 - hallkësh Dr. Sc. Ismajl Gojani, Prof. Ord. 2006
Abdyl Koleci Kontribut i analizave të bilanceve energjetike në SHA "Knauf Radika" në Dibër Dr. Sc. Ali Muriqi, prof. asoc. 2006
Sulejman Meta Studimi krahasues i disa vetive fiziko-mekanike të drurit të Rrobullit(Pinusheldreichii Christ) që rritet në disa lokalitete në Kosovë Prof.Dr. Sotir Dimoshi 2004