Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Vlora Sylaj Bashkepunimi shkolle familje ne parandalimin e dhunes ndermjet nxenesve ne shkolle Prof.Dr.Adem Tamo 2014
Majlinda Gjelaj Efektet e edukimit parashkollor në përgatitjen e fëmijëve për klasë të parrë Prof. Dr. Theodhori Karaj 2014
Rrustem Buzhala Procesi dhe format e integrimit te shqiptareve ne Turqi Dr.sc. Anton Berishaj 2014
Sedat Baraliu La mort, les morts en Dardanie pendant l'âge de fer Jean Luc Lamboley 2014
Valbone Berisha Analizë e teksteve të matematikës për shkollën e mesme të Kosovës në frymën e kërkesave të mësimdhënies bashkëkohore dhe sugjerime për riformësimin e tyre Hasan Jashari, Xhevdet Thaqi 2014
Violetë Bardhi - ZEQIRI Krijimtaria letrare e Agim Devës Qibrije Demiri - Frangu 2014
Blerim Saqipi Zhvillimi i Profesionalizmit të mësimdhënësve në kontekst të reformës së thellë arsimore: Rasti i Kosovës Asunta, Tuula & Korpinen, Eira 2014
Fahri Marevci Klasat e operatorëve (M,k), (M,k)*, (A.k), (A,k)* dhe lidhjet e tyre me disa klasë të tjera të operatorëve në hapësirën e Hilbertit. Dr.sc. Muhib Lohaj 2013
Fatlume Berisha Drinking water Quality in Kosovo investigated by Inductively Coupled Plasma Mass spectrometry and Science Education in Kosovo Ao.Univ.-Prof.Mag.Dr. Walter Goessler 2013
Arlinda Bytyqi Damoni Sinteza e derivateve te reja te karbazol laktameve Prof. Mustafa Zengin 2012
Rrezarta Avdyli Të mësuarit dhe vështirësitë e leximit në gjuhën shqipe Fernando Cuetos 2011
Xhevat Krasniqi Mënyra e të sjellurit të serive trigonometrike afër origjinës dhe $L^1$ konvergjenca e tyre Dr. Naim Braha 2011
Islam Krasniqi PËRCAKTIMI I PARAMETRAVE FIZIKO-KIMIK TË UJËRAVE TË BURIMEVE ALTERNATIVE NË TERITORIN E KOSOVËS Prof.Dr Majlinda Vasjari, Prof.Dr Mujë Rugova 2010
Ilir Muharremi Ekspresionizmi, absurdi, ekzistencializmi dhe ludizmi: katër dramat shqiptare/shfaqjet. Zeqrija Neziri 2010
Atdhe Hykolli Këngët rituale kalendarike te shqiptarët 1.Enver Mehmeti 2.Adem Jakllari 2009
Xhevdet Thaqi Të mësuarit e Transformimeve gjeometrike Joaquim Gimenez, Nuria Rosich 2009
Nusret Pllana Intervenimi i NATO-s në Kosovë Etem Aziri 2009
Minevere Morina- Rashiti Fenomeni gjenocidal sllav ndaj shqiptarëve Ismajl Hasani 2009
Skender Beqa Hulumtimi I algocenozes ne lumin Drini I Bardhe Abdullah Gecaj 2008
Sylejman Berisha Cilësia e ujërave të ndotura në Pellgun e Drinit të bardhë - Teknologjitë për trajtim të tyre Kadrush Berisha 2008
Ardita Devolli Identifikimi i fëmijëve me çrregullime në lexim dhe shkrim tek nxënësit e klasave të treta dhe të katërta të shkollës fillore Bektesh Bekteshi 2008
Ganimete Kulinxha Zhvillimi i komunikimit nderpersonal ne femije rine e hershme sipas programit me femijen ne qender Islam Krasniqi 2008
Ethem Ceku Kosova në sfondin e diplomacisë së Jugosllavisë dhe të Shqipërisë 1945-1981 Ibrahim Gashi 2008
Myrvete Dreshaj - Baliu Studimet historiko-letrare te Profesor Jup Kastratit Prof. dr. Isak Shema 2007
Hatixhe Ismajli Ndikimi i teknikes arsimore bashkekohore ne zhvillimin e te menduarit kritik ne lenden njeriu dhe natyra dhe edukata qytetare Islam Krasniqi 2007
Kastriot Buza Kontribut sintezës së mekanizmave duke shfrytëzuar algjebrën e vektorit-dual Ismajl Gojani 2006
Naser Zabeli Veshtirësitë në sjelle të nxënësve dhe strategjitë për tejkalimin e tyre Dr. sc. Neki Juniku 2006
Zeqir Veselaj Mykologjia e dy masive malore në Kosovë: Gërmi dhe Mirushë-studim sistematik, ftogjeografik dhe ekologjik Murat Xhulaj 2005
Naser Pajaziti E folmja e Opojës Imri Badallaj 2005
Begzad Baliu Onomastika e Gallapit Rexhep Doci 2004
Januz Dërvodeli Dallimet në suksesin e nxënësve të shkollës fillore të regjistruar para kohe me kohë dhe pas kohe Bektesh Bekteshi 2004
Demë Hoti Shfrytëzimi i kohës së lirë i punonjësve të arsimit fillor në Kosovë (me vështrim të veçantë në dimensionin pedagogjik). Prof. Dr. Hajrullah Koliqi 2003
Bahtije Gerbeshi Zylfiu Elena Gjika- Jeta dhe vepra Drita Gunga 2003