Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Arieta Camaj Ibrahimi PËRCAKTIMI I AFLATOKSINËS M1 NË QUMËSHT TË PAPËRPUNUAR NË REGJION TË KOSOVËS Prof.Dr. Tahir Arbneshi 2018
Flutura Ajazi DIVERSITETI MIKROBIAL DHE EKOLOGJIA E DJATHIT TË BARDHË PRODHUAR ME METODA TRADICIONALE Prof. Dr. Idriz Vehapi 2016
Fadil Musa Frekuenca e morrit të gjelbër të pjeshkës (Myzus persicae Sulzer) dhe afideve të tjera të patates në kushtet klimatike të Kosovës Prof. Dr. Ismail Pireva 2008
Alltane Rrustemi Krahasimi i metodave NIRS (Near Infrared Reflectance Spectroscopy) dhe Kjeldahl në analizën e proteinave të përgjithshme në lëndët e para dhe përzierjet e koncentruara që përdoren në të ushqyerit e kafshëve shtëpiake në Kosovë Prof. Dr. Ragip Kastrati 2008
Muhamet Kamberi Ndikimi i sasive të ndryshme të kalciumit dhe fosforit të shfrytzueshëm në treguesit trupor dhe prodhues të shkurtëzës japoneze (Coturnix coturnix japonica) Prof. Dr. Ragip Kastrati 2008
Hysen Bytyqi Krahasimi i racave Simental, Brown Swiss dhe Tyrol Grey në kushtet e fermave të vogla gjysmë ekstenzive në Kosovë Prof. Dr. Hajrip Mehmeti 2006
Mentor Thaqi Përcaktimi I kohës më optimale për homogjenizimin e përzierjeve të koncentruara te disa tipe të përzierseve të ushqimit të kafshëve Prof. Dr. Fatmir Jaka 2006
Anton Shala Hulumtimet krahasuese pomoekologjike te disa kultivarë të vishnjes (Cerasus L.) në kushte agroekologjike të Kosovës Prof. Dr. Ivo Milkoviq 2002
Sylë Sylanaj Të hulumtuarit e vetive biologjike të kultivarëve të lajthisë në rajonin e dukagjinit Prof. Dr. Ivo Milkoviq 2002