Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Samedin Krrabaj Modelimi, simulimi dhe optimalizimi i veglave për shtancim dhe shpim Avdyl Bunjaku 2012
Fevzi Radoniqi Trajtimi i ndikimit të proceseve dinamike të kushinetave në oscilimet e rotorëve të turbogjeneratorëve në gjendje jostacionare Xhevat Perjuci 2007
Ahmet Latifi Modelim, identifikimi dhe simulimi i funksioneve të amortizatorit në kontekst të karakteristikave punuese Agron Pajaziti 2007
Bujar Pira Aplikimi i teorisë burmester-it në disajnimin e mekanizmave 6-hallkësh Ismajl Gojani 2007
Nexhat Qehaja Hulumtimi i besueshmërisë të instrumenteve metalprerëse gjatë përpunimit me tornim të pistonetave të amortizatorëve Avdyl Bunjaku 2006
Abdyl Koleci Kontribut i analizave të bilanceve energjetik në Sh Knauf -Radika në Dibër Ali Muriqi 2006
Naser Lajçi Modelimi i prceseve të motorit dizel shumëcilindrik me fryerje me aplikimin e paketëve softuerik bashkëkohorë Ivan Filipoviq 2006
Kastriot Buza Kontribut i sintezës së mekanizmave duke shfrytëzuar algjebrën e vektorit-dual Ismajl Gojani 2006
Rexhep Selimaj Analiza e difuzionit jostacionar të lagshtirës në muret e lokalit të modeluar Fejzullah Krasniqi 2006
Ilir Doçi Kontribut përcaktimit të koeficientit dinamik tek vinçat Musli Bajraktari 2006
Azem Kyçyku Kontribut optimalizimit të aftësisë bartëse të rripave të dhëmbëzuar pëmes modelimit matematikorë Nijazi Ibrahimi 2006
Ramë Likaj Rregullimi Fazilogjik i sistemit të varjes aktive jolineare te automjetet motorike për udhëtarë Ahmet Geca 2005
Ahmet Shala Rregullimi i parametrave kinematikë dhe dinamikë me përdorim të rregullatorëve Fuzzy Neutral Network te robotët mobil Ismajl Gojani 2005
Hakif Zeqiri Hulumtimi i përpunueshmërisë së materialit gjatë përpunimit me tornim të çelikut 42CrMo4 Avdyl Bunjaku 2005
Mirlind Bruçi Optimalizimi i proceseve prodhuese në linja fleksibile asembuluese të reparteve të elektromotorëve në fabrikën ATB-Wiena Avdyl Bunjaku 2005
Xhevat Berisha Analiza dhe sinteza e regjimeve të punës së rrjeteve termike Fejzullah Krasniqi 2005
Sadullah Avdiu Ndikimi i shkallës së ingranimit dhe shpejtësisë së rrëshqitjes në bartjen e dhëmbëve të dhëmbëzorëve Nijazi Ibrahimi 2003
Avdi Salihu Hulumtimi i përpunueshmërisë së materialit me prerje me shpejtësi të rritura prerëse Avdyl Bunjaku 2001
Avni Terziqi Kontribut analizës së transmetimit të nxehtësisë në furrat vatërxhakete të Trepçës Fejzullah Krasniqi 2001
Heset Cakolli Optimalizimi i karaketristikave të ndrruesit të shpejtësisë të kombinuara me transmetues planetar Nijazi Ibrahimi 2000
Beqir Hamidi Kontribut i hulumtimit të dinamikës së konstruksionit bartës të eskavatorit me rotor Musli Bajraktari 2000