Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Egzon Bajraktari Sound insulation of double-leaf facades with openings for natural ventilation A. Mahdavi 2014
Florina Jerliu REINTERPRETACIJA PRISHTINE ISPITIVANJE TRIJADE NASLIJEDE-MEMORIJA-IDENTITET U SAVREMENOM KONTEKSTU Prof. Dr. Amir Pasic 2014
Hajdar Sadiku DETERMINATION OF IMPAKT LOAD OF SELF COMPACTING CONCRETE ELEMENTS IN LONG-TERM PROCES Prof.dr GORAN Markovski 2014
Milot Muhaxheri BEHAVIOUR OF COUPLING BEAMS RETROFITTED WITH ADVANCED CEMENTITIOUS COMPOSITES:EXPERIMENTS AND MODELLING Prof. Marco di PRISCO, Prof. Liberato FERRARA 2014
Vlora Navakazi ARHITEKTURA JAVNIH OBJEKATA UTICAJ ZAPADNJACKE ARHITEKTURE NA TLU KOSOVA TOKOM 19 I POCETKOM 20 VIJEKA Prof. Dr. Vjekosla Sankovic Simcic 2012
Dervish Qerreti Pitanje Zastite historijskih jezgra na podrucju Kosova . 2012
Bujar Bajçinovci Integrirani proces projektiranja drustveno-stambenih zgrada: Transdisciplirani pristup evoltivnom dizajnu . 2012
Laura Kusari EROSION PROCESSES AND SURFACE WATER QUALITY DUE TO URBANIZATION Prof. Dr. Cvetanka Popovska 2011
Florim Grajçevci SEISMIC BEHAVIOUR AND VULNERABILITY OF EXISTING BUILDINGS IN PRISHTINA – KOSOVA Prof. Dr. Elena DUMOVA-JOVANOSKA 2009
Flamur Doli Arkitektura vernakulare e Kosovës Prof.Dr.Jahja Drançolli 2008
Misin Misini Vlerësimi i parametrave në bashkëveprimin e sistemit truall-strukturë Prof.Dr.Niko Pojani 2008
Naser Kabashi Betonet me performansa të larta(HPC), karakteristikat dhe përdorimi i tyre në ndërtimin e ulët dhe të lartë Fisnik Kadiu 2006
Naim Hasani Ndërtimi i konstruksionit të rrugës në funksion të mbrojtjes së resurseve ujore me ndihmën e teknologjive bashkëkohore Sylejman Daka 2006
Violeta Nushi ARRITJA E QËNDRUESHMËRISË NË HAPËSIRË ME ZGJEDHJEN E FORMËS SË STRUKTURËS HAPËSINORE Prof. Asoc. Dr. Agron LUFI 2006
Zekirija Idrizi Rrjeshjet e ngurrta dhe qëndrueshmëria e shtretërve të lumenjve Pandi Stratoberdha 2004