Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Marjela Progni - Peci Poezia erotike shqipe e romantizmit dhe modernitetit Prof. dr. Sali Bashota 2019
Adil Olluri Studimi i veprës letrare të Ymer Shkrelit Prof. asoc. dr. Anton Berishaj 2019
Flutura Mehmeti Përkthimet në gjermanisht të teksteve shqipe të Maksimilian Lambercit – analizë tekstore Prof. ass. dr. Flutura Çitaku 2018
Muhamet Jahiri ANALIZË KRITIKE E RAPORTIMIT TË GAZETAVE DITORE SHQIPE PËR TRAZIRAT E MARSIT 2004 Prof. asoc. Milazim Krasniqi 2018
Arben Fetoshi ROLI I MEDIEVE NË PROCESIN E INTEGRIMIT EVROPIAN(Rasti i Kosovës) Prof. Asoc. Dr. Rrahman PAÇARRIZI 2017
Senad Neziri NDIKIMI I SHQIPES NË TË FOLMET E MINORITETEVE NË RAJONIN E PRIZRENIT Prf. Asoc. Dr. Shkumbin Munishi 2016
Haxhi Shabani DYGJUHËSIA TE SHQIPTARËT NË MALIN E ZI Akademik Rexhep Ismajli 2015
Violetë Bardhi - Zeqiri Krijimtaria letrare e Agim Devës Prof. asoc. dr. Qibrije Demiri - Frangu 2014
Sadije Rexhepi Analizë tekstore e përqasëse e përdorimit të kohëve të shkuara në gjuhët gjermane dhe shqipe Prof. ass. dr. Izer Maksuti 2012
Merxhan Avdyli Poezia e Ismail Kadaresë: Format, Shenjat, Figurat Prof.Dr. Agim Vinca 2012
Milote Sadiku Studim kontrastiv i frazeologjizmave me emërtime të kafshëve të gjuhës gjermane dhe të gjuhës shqipe Prof. ass. dr. Gëzim Xhaferi 2012
Nerimane Kamberi Kritika franceze për Ismail Kadaren Prof. asoc. dr. Osman Gashi 2012
Ag Apolloni Romani Gjenerali i ushtrisë së vdekur i Ismail Kadaresë ( poetika, versionet, variantet, inskenimet, ekranizimet dhe kritikat) Prof. asoc. dr. Osman Gashi 2012
Albulena Blakaj - Gashi Receptimi i veprës letrare të Gëtes te shqiptarët Prof. ass. dr. Naser Mrasori 2012
Nuran Malta Elementet e përbashkëta midis eposit shqiptar dhe eposit turk Prof. dr. Özkul Çobanoglu 2012
Naim Kryeziu Vepra letrare e Hajnrih Hajnes në kulturën dhe letërsinë shqiptare Prof. asoc. dr. Osman Gashi 2012
Flutura Çitaku Leksiku terminologjik në gramatikat e gjuhës shqipe Prof. dr. Fadil Raka 2009
Nysret Krasniqi Autori në letërsinë moderne shqipe Prof. dr. Sabri Hamiti 2009
Haki Hysenaj Gjuha e veprës së Ernest Koliqit Prof. dr. Imri Badallaj 2009
Osman Gashi Miti grek në letërsinë e romantizmit evropian Akad. Rexhep Qosja 2009
Anton Berishaj Poetika e letërsisë së vjetër shqipe (shek. 16 – 17) – premisat teorike Prof. dr. Rexhep Ismajli 2009
Hava Shala - Qyqalla Sistemi foljor i shqipes në veprën e Pjetër Bogdanit Prof. dr. Fadil Raka 2009
Sala Ahmetaj Teoria dhe praktika e gjymtyrëzimit të fjalisë në studimet sintaksore për shqipen Prof.dr. Rexhep Ismajli 2009
Teuta Abrashi Frazat nominale në gjuhën gjermane dhe në gjuhë shqipe Prof.dr. Rexhep Ismajli 2009
Sazana Çapriqi Poetika e shkrimit femëror Prof. asoc. dr. Sali Bashota 2009
Linditë Sejdiu - Rugova Analizë tekstore e kontrastive e fjalive të varura të përcaktuara sipas përmbajtjes në tipat e ndryshëm të tekstit në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe Prof. dr. Rexhep Ismajli 2008
Bajram Kosumi Fishta dhe tradita letrare shqiptare Prof. dr. Sabri Hamiti 2008
Qibrije Demiri - Frangu Proza e Rilindjesë Kombëtare Akad. Rexhep Qosja 2006
Lindita Tahiri Afritë në organizimin gjuhësor të tekstit të monologut të mbrendshëm në prozë dhe të poezisë Prof. dr. Rexhep Ismajli 2006
Muhamet Hamiti Strategjitë narrative dhe kuptimi në prozën e Konradit dhe të Xhojsit Prof. dr. Hamdi Daci 2006
Avdi Visoka Arti narrativ në romanet e Albert Kamysë Prof. dr. Zejnullah Rrahmani 2006
Bardh Rugova Gjuha e gazetave në Kosovë Prof. dr. Imri Badallaj 2006
Rrahman Paçarizi Aspektet psikolinguistike të akceptit të gjuhës së folur standarde shqipe Prof.dr. Imri Badallaj 2006
Shkumbin Munishi Gjuha standarde shqipe në Kosovë dhe drejtimet e zhvillimit të saj Prof.dr. Rexhep Ismajli 2006
Bade Pepiqi - Bajrami Lokucionet frënge dhe shqipe me përbërës foljorë me vështrim të veçantë në përkthimet e ndërsjella të veprave letrare Prof. dr. Ruzhdi Ushaku 2006
Ferit Rustemi Planifikimi dhe zhvillimi i gjuhëve – standardizimi i shqipes Prof. dr. Fadil Raka 2006
Fehmi Ismajli Gjuha dhe kultura frënge në Kosovë 1945 -2000 Prof. dr. Halit Halimi 2006
Naser Mrasori Vepra e Stefan Cvajgut dhe receptimi i saj në gjuhën shqipe Prof. Dr. Abdullah Karjagdiu 2005
Isa Memishi Transkriptimi i shkrimeve shqipe me grafi arabe Prof. dr. Feti Mehdiu 2005
Lirak Karjagdiu Samson Agonistes i Miltonit dhe Isralitë e Filistinë i Nolit (përkime dhe dallime) Prof. dr. Refik Kadija 2005
Basri Çapriqi Simboli në poezinë e sotme shqipe Prof. dr. Agim Vinca 2004
Suzana Canhasi Prapashtesat derivative dhe eptimore në të folmet turke të Kosovës dhe të Maqedonisë Prof.dr. Irfan Morina 2004
Milazim Krasniqi Soneti në poezinë shqipe 2. Akad. Rexhep Qosja 2004
Shpresa Hoxha Kontributi i W. M. Leake – ut në fushën e stdimeve albanologjike Prof.dr. Latif Mulaku 2003
Sedat Kuçi Studimet mbi strukturën e shqipes në BRSS Akad. Idriz Ajeti 2003
Kujtim Shala Modeli transtektual dhe transnarrativ i prozës moderne shqipe ( Proza e Mitrush Kutelit ) Prof. dr. Zejnullah Rrahmani 2002
Rexhep Shala Vepra letrare e Pashkut Prof.dr. Ali Aliu 2000
Shykrane Gërmizaj Kontributi i Stuart Edward Mannit për studimet shqipe Prof.dr. Vesel Nuhiu 2000