Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Skender Lutfiu ÇËSHTJA E SHQIPTARËVE NË JUGOSLLAVI NË SFONDIN E MARRËDHËNIEVE SHQIPTARO-JUGOSLLAVE 1918-1939 Prof.dr.Ibrahim Gashi 2019
Haxhi Ademi POZITA E SHQIPTARËVE NË KOSOVË GJATË LUFTËS SË DYTË BOTËRORE 1941-1945 Prof.dr. Ibrahim Gashi 2019
Lulzim Nika DIPLOMACIA NDËRKOMBËTARE DHE ÇËSHTJA E KOSOVËS 1997/1999 Prof. Dr. Agim Zogaj 2019
Izet Miftari Rrethanat fetare dhe kulturore në Vilajetin e Kosovës nga gjysma e shekullit XIX deri më 1912 Prof.asoc. dr. Muhamet Mala 2018
Ismije Beshirit ÇËSHTJA SHQIPTARE NË VITIN 1912 SIPAS BURIMEVE DIPLOMATIKE GJERMANE Prof. Dr. Gazmend Rizaj 2018
Mustafë Haziri MINIERA E TREPÇËS NË STANTERG GJATË SHEKULLIT XX Prof.Dr.asoc. Bujar Dugolli 2017
Defrim Gashi POLITIKA E JASHTME E AUSTROHUNGARISË NDAJ VENDEVE BALLKANIKE NË GJYSMËN E DYTË TË SHEKULLIT XIX Prof. Dr. Gazmend S. Rizaj 2017
Shpend Avdiu Zhvillimet politike në Kosovë 1912-1915 Prof. Asoc. Dr. BUJAR DUGOLLI 2017
Njomza Llullaku Measuring Creative Potential of Primary School Students and the Perspectives of Students and Teachers from Kosovo: A Mixed Method Study Prof. Dr. Rudolf Tippelt; Prof. Dr. Hartmut Ditton 2017
Skender Zhitisë ROLI I MBROJTJES CIVILE NË LUFTËN ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS 1998 - 1999 Prof. Dr. EMINE ARIFI BAKALLI 2017
Muharrem Qafleshi OPOJA DHE GORA GJATË SHEKUJVE XIV-XX-të Prof. dr. Muhamet Mala 2017
Luan Tetaj KUVENDET NDËRBALLKANIKE DHE SHQIPTARËT NË SHEK. XVI - XVII Prof. Asoc. Dr. Muhamet MALA 2017
Albina D. Ramadani ÇËSHTJA SHQIPTARE NË PRAG DHE GJATË LUFTËS SË PARË BOTËRORE NË BURIMET BRITANIKE Prof. Dr. Gazmend Rizaj 2015
Kujtime Boshtrakaj Camaj ZHVILLIMET POLITIKE NË DARDANI GJATË SHEKUJVE V-IX Prof. Dr. Selim Daci 2015
Arsim Canolli Behind Open Doors: Restaurants and Food Culture in Kosova . 2014
Vjollca Krasniqi Gender Politics, Welfare and State-Building in Kosovo Prof. Darja Zaviršek 2014
Mentor Agani Gellneri dhe Andersoni për kombin dhe nacionalizmin Prof.Dr. Agim Hyseni 2013
Edita Tahiri Shtetndërtimi ndërkombëtar dhe sovraniteti i papërcaktuar Prof.Dr. Wiliam Zartman 2011
Nehat Krasniqi Zhvillimi i kulturës shqiptare me ndikime orientale prej shek.XVIII deri në fillimet e Rilindjes Komëtare Prof.Dr. Skender Rizaj 2010
Muhamet Qerimi DURRËSI GJATË MESJETËS(shek. XI-1501) Prof. dr. Ferit Duka 2010
Fahrush Rexhepi Kontributi i Klerit mysliman në përpjekje për zgjidhjen e çështjes shqiptare në vitet 1941 - 1951 Prof.Dr. Skender Rizaj 2009
Remzije Istrefi Përgjegjësia e organizatave ndërkombëtare për shkeljën e të drejtave të njeriut në situatat pas - konflikteve : Rasti i studimit - Kosova nën administrimin ndërkombëtarë të OKB-së Prof.ass.Dr.Blerim Reka 2009
Anton Vukpalaj Le Tribunal Pénal International pour l' ex-Yougoslavie (TPIY) et les acteurs politiques nationaux Demaldent, Jean-Marie 2009
Ardita Devolli Identifikimi i çrregullimeve në lexim dhe shkrim tek nxënësit e klasave të treta dhe të katërta të shkollës fillore Prof.Dr. Bektesh Bekteshi 2008
Ganimete Kulinxha Zhvillimi i Komunikimit Ndërpersonal në fëmijërinë e hershme sipas programit me në qendër fëmijën Prof.Dr. Islam Kraniqi 2008
Jakup Krasniqi Shtypi shqiptar për zhvillimet në Kosovë 1981 - 1991 Prof.Dr. Jahja Drançolli 2008
Ilir Kelmendi Politika Ballkanike e shtetit shqiptar 1945 - 1961 Prof.Dr. Ibrahim Gashi 2008
Ethem Çeku Kosova në sfondin e Diplomacisë së Jugosllavisë dhe të Shqipërisë 1945 - 1981 Prof.Dr. Ibrahim Gashi 2008
Isuf Ahmeti Qytetet e Kosovës gjatë shekujve XVI - XVIII Prof.Dr. Jahja Drançolli 2008
Naser Ramadani Roli i shkollës në edukimin dhe arsimimin e nxënësve për barazi gjinore Prof.Dr. Njazi Zylfiu 2008
Rrustem Buzhala Procesi dhe format e integrimit të shqipëtarëve në Turqi Prof.Dr. Anton K. Berishaj 2007
Hatixhe Ismajli Ndikimi i teknikës arsimore bashkëkohore në zhvillimin e të menduarit kritik përmes lëndëve Zdukatë shoqërore dhe dituri natyre Prof.Dr. Islam Krasniqi 2007
Bujar Dugolli Marrëdhënjet Shqiptaro - Serbe 1978- 1912 Prof.Dr. Masar Rizvanolli 2007
Fahredin Shabani Mendimi politik në Rilindjen Komëtare Shqiptare 1881 - 1912 Prof.Dr. Gazmned Rizaj 2007
Naser Zabeli Vështërsitë në sjellje të nxënësve dhe startegjitë për redukimin e tyre Prof.Dr. Neki Junuku 2006
Muhamet Mala Evropa Qendrore dhe shqipëtarët gjatë shekujve XII - XVII Prof.Dr. Jahja Drançolli 2006
Enver Rexha Lënda arkivore dhe historiografia serbe për Kosovën prej vitit 1938 - 1912 Prof.Dr. Jahja Drançolli 2006
Nikë Gjeloshi Zhvillimet Politike në Kosovë pas vitit 1990 Prof.ord.Dr. Arsim Bajrami 2006
Ramë Buja Kuadri institucional politik e juridik i zgjidhjeve së krizës në ish - Jugosllavi Prof as.Dr. Xhezair Zaganjolli 2006
Afërdita Kumnova Mulla Ndikimi i institucioneve parashkollore në përgaditjen e nxënësve për përvetësimin e diturive nga lënda e matematikës në klasën e parë të shkollës fillore Prof.Dr. Afërdita Zuna 2006
Asllan Krasniqi Rafshi i Dukagjinit gjatë mbretë risë Serbo - Kroato Sllovene 1918 - 1929 Prof.ord.Dr.Gazmned Rizaj 2006
Xhafer Ismaili Efektet stresuese të mësidhënies dhe ecuritë e redukimit të tyre Prof.Dr. Neki Junuku 2006
Zeqir Demi Zhvillimi i sistemit edukativ dhe arsimor në Kosovë mbi bazat e legjislacionit arsimor (1945 - 1990) Prof.ord.Dr. Nijazi Zylfiu 2005
Fadil Maloku Identiteti i Kosovës në integrimet globalizuese Prof.ord.Dr. Ismail Hasani 2005
Ibrahim Pashic Predslavenski etniqki elementi u etnogenezi boshnjaka sa posebnim asvrtom na glasinaqku ilirsku kulturu Prof.ord.Dr. Jahja Drançolli 2005
Ibrahim Berisha Agjenset modernë në komunikime masive Prof.Ord.Dr. Agim Hyseni 2005
Sabri Rexha Popullsia ndëretnike në Kosovë 1912 - 1941 Prof.ord.Dr. Qamil Gexha 2004
Januz Dërvodeli Dallimet në suksesin e nxënësve të shkollës fillore të regjistruar para kohe, me kohë dhe pas kohe Prof.ord.Dr.Bektesh Bekteshi 2004
Zenun Halili Parimi i ndarjes së pushtetit: sistemi i kontrollit dhe balancimi në Shtetete Bashkuara të Amerikës Prof.ord.Dr. Arsim Bajrami 2004
Reshat Qahili Mendimi antropologjik i Erih Fromit Prof.ord.Dr. Kadri Metaj 2003
Bahtije Gërbeshi Elena Gjika - Jeta dhe Vepra Prof.inord.Dr. Drita Gunga 2003
Haxhi Ferati Moduli Britanik i sistemit partiak në periudhën e pas Luftës së Dytë Botërore - përvoja e tij Prof.ord.Dr. Jahja Drançolli- Prof.ord.Dr. Llambro Fillo 2003
Ibrahim Gashi Shqiptarët dhe fqinjët e tyre në luftën e parë ballkanike (1912 - 1913) Prof.ord.Dr. Bedrush Shehu 2003
Demë Hoti Shfrytëzimi i kohës së lirë i punonjësve të arsimit fillor në Kosovë (me vështrim të veçantë në dimensionin andragogjik) Prof.ord.Dr.Hajrullah Koliqi 2003
Vehbi Xhemaili Shqiptarët e Pollogut në luftë për çlirim e bashkim kombëtar (1912 - 1918) Prof.inord.Dr. Qamil Gexha 2003
Agim Zogaj Marrëdhënjet Shqiptaro - Jugosllave 1945 - 1948 Prof.inord.Dr. Qamil Gexha 2002
Ramush Mavriqi Zhvillimi i nocionit të punës prej Aristotelit deri te Hegeli Prof.ord.Dr. Ferid Muhiq 2001
Beqir Sadikaj Fshatarët - punëtorë në Kosovë deri në vitin 1990 Prof.inord.Dr. Gjergj Rrapi 2000