Kandidati: Tema e doktoratës: Mentori: Viti:
Lulzim Vokrri Experimental study of vascular anastomosis without suture Alexandre Moreau – Gaudry 2017
Ismet Shaqiri Karakteristikat klinike,diagnostike dhe tretmani kirurgjik i kancerit të gjirit. Prof.Asoc.Dr.Nazim Qehaja 2014
Dashnor Nebija Two dimensional gel electrophoresis (2-DE) and MALDI-TOF-MS analysis of rDNA derived, therapeutic monoclonal antibodies trastuzumab and rituximab and fusion protein abatacept Dr. Christian Noe 2014
Myrvete Paçarada Ndikimi i kushteve socio-ekonomike në paraqitjen e manarkesë në Kosovë Prof.Dr.Emine Gashi 2014
Zana Sllamniku-Dalipi Ndikimi I terapisë paradontale te pacientët me vlera të rritura të proteinës C reaktive dhe citokineve inflamatore Prof.Dr.Hasan Mehmeti 2013
Teuta Pustina Krasniqi SPEKTROFOTOMETRISKA ANALIZA NA BOITE NA PREDNITE MAKSILARNI ZABI I PROMENATA SPORED POLOT I VOZRASTA Prof. Dr. Elena PETKOVA 2012
Zana Agani Tema e Doktoraturës . 2012
Violeta Ukmata-Vula Vlerësimi I vetive obturuese të materialeve për mbushje të pjesës apikale të kanalit të rrënjës së dhëmbit Prof.Dr.Veton Hoxha 2012
Ardiana Sulejmani-Murtezani Vlerësimi i efikasitetit të procedurave terapeutike në trajtimin e dhimbjes së pjesës së poshtme të shpinës. Prof.Asoc.Dr.Vjollca Sahatçiu-Meka 2012
Ferjale Perjuci Përcaktimi I mikrodepërtueshmërisë së ngjyrës pas instrumentimit endodontik dhe mbushjes retrograde të kanalit të rrënjës së dhëmbit. Prof.Dr.Osman Sejfija 2010
Idriz Berisha Manifestimet sistemike në artritin reumatoid. Prof.As.Dr.Sylejman Rexhepi 2009
Drita Salihu-Zajmi Ndikimi i stilit të jetës në sëmundjen iskemike të zemrës. Prof.As.Dr.Merita Koçinaj-Berisha 2009
Zana Baruti-Gafurri Prokalcitonina si marker i hershëm I infeksioneve te të posalindurit dhe fëmijët. Prof.Asoc.Dr.Luljeta Begolli 2009
Valdete Topçiu Inflamacioni dhe niveli i lartë i lipoproteinës (a) si faktorë rreziku te të sëmurët në hemodializë kronike. Prof.Asoc.Dr.Luljeta Begolli 2009
Ferid Agani Indikatorët kualitativ dhe kuantitativë të zhvillimit të shërbimeve të shëndetit mendor në Kosovë në periudhën 1999-2004 . Prof.As.Dr.Afrim Blyta 2009
Nexhmedin Shala Ndërveprimi i faktorëve vaskulogjenë në shfaqjen e migrenës dhe komorbiditeti i migrenës me depresionin dhe stresin pas traumës Prof.Asoc.Dr.Isuf Telaku 2009
Kelmend Pallaska Korrelacioni ndërmjet vlerave të troponinës kardiake dhe ndërlikimeve të hershme të infarktit akut të miokardit. Prof.Dr.Faik Hima 2009
Ilir Begolli Vlerësimi I programeve edukativo shëndetësore për Hiv/AIDS-IN në kosovë prej vitit 1999 gjerë 2004 Prof.As.Dr.Merita Koçinaj 2009
Sefedin Muçaj Karakteristikat epidemiologjike-serologjike të etheve hemorragjike me sindrom veshkor dhe përcaktimi i zonave endemo-epidemiologjike në Kosovë Prof.As.Dr.Naser Ramadani 2009
Lul Raka Infeksionet Spitalore në Njësin e Kujdesit Intenziv Qëndror të Qëndrës Klinike Universitare të Kosovës. Prof.Asoc.Dr.Gjyle Mulliqi 2009
Flamur Blakaj Analiza multivariale,si metodë forenzimetrike për diferencimin e vrasjeve nga vetëvrasjet,te dëmtimet me armë të zjarrit. Prof.Dr.Sokrat Meksi 2008
Afrim Gashi Hulumtimi klinik I sindromës lumbale në Kosovë. Prof.Dr.Remzi Izairi 2008
Vera Kukaj Incidenca e rasteve me sindromë të tunelit karpal. Prof.Dr.Skender Boshnjaku 2008
Ibrahim Rudhani Sindromi anemik nefropatia dhe çrregullimet kardiovaskulare te pamjaftueshmëria kronike e veshkëve. Prof.Dr.Shaban Hasi 2008
Naim Haliti Ndikimi i luftës në numrin dhe në karakteristikat e vrasjeve dhe të vetëvrasjeve në Kosovë. Prof.Dr. Milovan Kubat 2008
Sadik Llullaku Vlerësimi i lëndimeve të mëdha traumatike sipas metodologjisë pikëzuese. Prof.Asoc.Dr.Nexhmi Hyseni 2008
Gazmend Zhuri Strategjia dhe perspektivat e zhvillimit të shërbimeve antituberkulare në Kosovë. Prof.Dr.Isuf Dedushaj 2008
Burim Neziri Roli i sistemit kolinergjik në rregullimin e aktivitetit të neuroneve vagale paraganglionike. Prof.Dr.Halil Ahmetaj 2008
Fehmi Ahmeti Prevalenca e infeksioneve urogjenitale në shtatzëni. Prof.As.Dr.Hysni Arifi 2008
Bedri Abdullahu Studim për format famaceutike me paracetamol. Prof.Dr.Skender Durrësi 2008
Hakif Hoxha Karakteristikat imunosertologjike të aloimunizimit përmes shtatzënisë dhe transfuzionit të gjakut në Kosovë. Prof.As.Dr.Ymer Mekaj 2008
Emine Devolli-Disha Korrelacioni në mes të ultrazërit dhe mamografisë në diagnostikimin e kancerit të gjirit. Prof.Asoc.Dr.Xhavit Bicaj 2008
Agim Begzati Identifikimi i mikroorganizmave kariogjen te fëmijët parashkollor me intensitet të ndryshëm të kariesit Prof.Dr.Adil Raka 2008
Sami Salihu Incidenca dhe etiopatogjeneza e çarjeve orofaciale në Kosovë. Prof.Asoc.Dr.Osman Sejfija 2008
Gloria Staka Analiza biometrike e variablave kraniofaciale dhe dentare. Prof.Asoc.Dr.Agim Islami 2008
Faton Hoxha Prevalenca e helicobakterit te kolecistiti kalkuloz në materialin tonë. Prof.As.Dr.Zenel Kabashi 2008
Valbona Govori Korelimi i të dhënave klinike, neurofiziologjike dhe neuroimazherike të tumorët trunorë epileptogjen në Klinikën e Neurologjisë. Prof. Dr. Metodi Çepreganov 2008
Ariana Osmani-Kalaveshi Përcaktimi i imunitetit kolektiv për morbile në popullatën e Kosovës. Prof.Dr.Isuf Dedushaj 2008
Serbeze Kabashi-Muçaj Roli i mazherisë në detektimin e hershëm të tumoreve infratentorial të diagnostikuar në Qenrën Klinike Universitare të Kosovës. Prof.As.Dr.Halit Ymeri 2008
Mirije Begolli Nefropatia diabetike tek fëmijët me diabetes mellutus insulin të varur në Kosovë. Prof.Asoc.Dr.Mehmedali Azemi 2007
Hatixhe Latifi-Pupovci Determinimi I faktorëve që ndikojnë në koncentrimin e imuniglobulinës E(IgE)ë gjakun umbilikal. Prof.Asoc.Dr.Shefqet Lulaj 2007
Rifat Bajrami Karcinoma kolorektale në QKUK,incidenca dhe komlikimet postoperative në periudhën kohore korrik 1999 qershor 2003. Prof.Dr.Riza Binishi 2007
Metush Disha Gjendja e shëndetit Oral në Regjionin e Pejës. Prof.Dr.Adil Raka 2007
Bukurije Raça-Zhubi Komplikimet e hemofilisë A dhe B si pasojë e formimit të inhibitorëve të fituar kundër faktorëve VIII dhe IX të koagulimit. Prof.As.Dr.Ymer Mekaj 2007
Lidvana Pallaska -Spahiu Shpeshtësia dhe veçoritë klinike të uropative obstruktive te fëmijët Prof.Asoc.Dr.Mehmedali Azemi 2007
Hasime Qorraj-Bytyqi Analiza kritike e praktikës farmakoterapeutike në Pediatri Prof.Asoc.Dr.Rexhep Hoxha 2007
Rexhep Kasumaj Roli i faktorit gjenetik dhe i infekcionit në indicencën e sterilitetit të meshkujve në Kosovë. Prof.Asoc.Dr.Lutfi Dervishi 2006
Blerim Kamberi Identifikimi i metaleve të rënda në strukturat e forta të dhëmbit. Prof.Dr.Veton Hoxha 2005
Ismail Aliu Shpejtësia e çrregullimeve kardiovaskulare te të sëmurët nga insuficienca kronike e veshkëve në Shërbimin Internistik të Gjilanit. Prof.Dr.Artan Goda 2005
Nehat Baftiu Efikasiteti dhe siguria e analgjezisë epidurale për kontrollimin e dhembjes post-operative. Prof.Dr.Ilir Ohri 2005
Ymer Aliu Rezultatet e hershme të kolecistektomisë laparoskopike në materialin tonë. Prof.Dr.Gazmend Shaqiri 2005
Skender Shabani Shkaktarët,diagnostifikimi dhe trajtimi kirurgjik i ikterit mekanik. Prof.Dr.Riza Binishi 2005
Kujtim Shala Adaptimi funksional në proteza totale dentare. Prof.Dr.Agim Islami 2005
Afrim Blyta Karakteristikat neurofiziologjike dhe neuropsikologjike tek ataqet joepileptike,në KNP në periudhën 1993-2002. Prof.Dr.Sylen Vranica 2005
Gazmend Kaçaniku Aplikimi I tubave tësilikonit në trajtimin e sëmundjeve të rrugëve eliminatore të lotit. Prof.Dr.Ilhami Goranci 2005
Naser Salihu Antigmatizmi postoperativ në kirurgjinë e kataraktës Prof.Dr.Orhan Kubati 2005
Ramë Miftari Përparësitë e scintigrafisë ndaj metodave tjera të imazherisë në detektimin e metastazave në kocka Prof.Asoc.Dr.Xhavit Bicaj 2005
Vjollca Sahatçiu-Meka Analiza komparative e karakteristikave klinike të artritit reumatoid seropozitiv dhe seronegativ Prof.Dr.Remzi Izairi 2004
Ilir Tolaj Sepsisi meningokoksik në Kosovë-Përvojat tona në përdorimin e terapisë adjuvante. Prof.Dr.Mazllum Belegu 2004
Adem Haziri Mbijetesa e të sëmurëve me karcinomë të lukthit në varshmëri nga tipi histogjenetik,gradusi histologjik,shkalla e infiltrimit dhe radikaliteti I terapisë kirurgjike. Prof.Dr.Nazim Qehaja 2004
Fatmir Dragidella Trajtimi I sëmundjeve të indeve të buta të kavitetit oral me laser të intenzitetit të ulët. Prof.Dr.Veton Hoxha 2004
Ragip Shabani Hulumtimi morfologjik dhe funksional senzorik dhe motorik vagal te të porsalindurit me insuficiencë respiratore Prof.Dr.Nazim Qehaja 2003
Isme Humolli Karakteristikat epidemiologjike serologjike dhe hulumtimi i mostrave natyrore për ethen hemorragjike Krime Kongo në Kosovë Prof.dr. Tatjana Avsic Zupanc 2003
Xhevat Pllana Prevalenca e aterosklerozës në arteriet periferike te pacientet nën 60 vjet,me sëmundje koronare koekzistene. Prof.Dr.Masar Gashi 2003
Faton Morina Efektet e trajtimit operativ të çrregullimit zhvillimor në potencialin biologjik të kërdhokullës. Prof.Dr.Agron Pustina 2003
Shemsedin Dreshaj Ecuria e meningjiteve bakterore në korrelacion me shkallën e dëmtimit të barrierës hematoecefalike. Prof.Dr.Muharrem Bajrami 2003
Agron Rexhepi Lidhmëria ndërmjet variablave morfologjike,fiziologjike dhe biokimike te grupi i sportistëve dhe jo sportisëve. Prof.Dr. Ibrahim Behluli 2003
Syheda Latifi-Hoxha Ndotja vaginale në shtatzënësi dhe ndikimi i saj në shfaqjen e sindromit të infeksionit intraamnional Prof.Dr.Binak Kastrati 2003
Mybera Ferizi Epidemiologjia dhe diagnistikimi i sëmundjeve seksualisht të transmetueshme te rinia Kosovare Prof.Dr. Muharrem Bajrami 2003
Shemsedin Sadiku Anemia ferrodeficitare në tremujorin e dytë të shtatzënësisë-rëndësia e ferritinës në serum në vlerësimin e rezervave të hekurit Pro.Dr. Shaban Geci 2003
Hysni Arifi Karakteristikat etiologjike,epidemiologjike dhe kurative të djegjeve në Kosovë për periudhën 1999-2001 Prof.Dr.Gjergji Belba 2002
Gani Bajraktari Funksioni diastolik i ventrikulit të majtë te të sëmurët me diabetës mellitus joinsulinovartës. Prof.Dr.Faik Hima 2002
Emrush Kryeziu Kuadri klinik dhe faktorët relevantë prognostikë te sëmundja e Hodginit. Prof.Dr.Shaban Geci 2002
Fazli Zyferi Format e kolelitiazës dhe refleksioni i tyre në provokimin e pankreatitit. Prof.Asoc.Dr.Nazim Qehaja 2002
Bejtush Zylfiu Korrelacioni ndërmjet çrregullimit të funksionit të miokardit dhe sindromit anemik në uremi. Prof.Dr.Shaban Geci 2002
Halit Ymeri Vlerat komperative të mielografisë lumbale dhe tomografisë së kompjuterizuar për diagnostikimin e henisë diskale. Prof.Asoc.Dr.Eshref Biçaku 2002
Lumturije Gashi-Luci Marrëdhënia në mes të koncentrimeve të larta të oksigjenit që shkaktojnë rikonstruim mushkëror dhe të agjensit fibrotik paraquat Prof.Dr.Mazllum Belegu 2002
Gjyle Mulliqi-Osmani Flora bakterore e infeksioneve urinare, ndjeshmëria e saj ndaj antibiotikëve në korelacion me diagnozën klinike Prof.Dr.Kajmak Deda 2001
Avdyl Krasniqi Aspekte bashkëkohëse mbi procesin e shërimit të anastomozës së zorrës me vështrim të posaçëm në teknikën operative Prof.Dr.Riza Binishi 2001
Drita Berisha Karakteristikat endoskopike të ulçeres gastroduodenale në vështrim të veçant në disa specifika të kësaj sëmundje në Kosovë. Prof.Asoc.Dr.Nazim Qehaja 2001
Tunë Pervorfi Karakteristikat epidemiologjike të hiperplazionit beninj të prostatës në Kosovë. Prof.Dr.Xhemil Bytyçi 2001
Dukagjin Binishi Aspektet mediko-legale të pacientëve në fazën terminale të sëmundjes. Prof.Dr.Faik Hima 2001
Merita Koçinaj-Berisha Aspekti socialo mjekësor I sëmundjes së sheqerit në regjionin e Prishtinës për periudhën kohore 1995-1999 Prof.Dr.Enver Baraku 2001
Hajrije Hundozi-Hysenaj Lezionet në nujëtim koksofemural te të sëmurët me artrit reumatoid dhe spondilit ankilozant Prof.Asoc.Dr.Sylejman Rexhepi 2000
Shpend Elezi Rezultatet klinike dhe angjiografike pas implantimit të stentit koronar te të sëmurët me diabetes mellitus Prof.Dr.Adnan Kastrati 2000
Sejdullah Hoxha Karakteristikat epidemiologjike socio-ekonomike dhe faktorët tjerë që ndikojnë në lindjet e parakohshme gjatë periudhës pesëvjeçare në Kosovë Prof.Dr.Binak Kastrati 2000
Hysen Sherifi Rrjedhja e shtatzansisë dhe lindjes të primiparet adoleshente dhe të moshuara në kushtet e obtetrikës bashkhore. Prof.Dr.Zylfi Azizi 2000
Afërdita Krasniqi-Daka Urtikaria recidivuese, ecuria klinike dhe parametrat laboratorik, para gjatë dhe pas trajtimit terapeutik. Prof.Dr.Simë Dobreci 2000
Zeqir Dervishi Diagnoza e hershme klinike dhe operative e gravidanës ektopike, trajtimi operativ, reanimacioni si dhe ndikimi i saj në fertlitet. Prof.Dr.Selim Krasniqi 2000