Në këtë departament punojnë:

Afrim Bajraktari
Drejtor i zyrës së prokurimit
Rektorat - Administratë Qendrore
Tel.: +381 38 247 073
Tel.: +381 38 247 069
Fax: +381 38 244 187
E-mail: [email protected]


Selman Qorri
Zyrtarë i prokurimit
Rektorat - Administratë Qendrore
Tel.: +381 38 247 069
Fax: +381 38 244 187
E-mail: [email protected]


Përparim Shurdhiqi
Zyrtarë i prokurimit
Rektorat - Administratë Qendrore
Tel.: +381 38 247 069
Fax: +381 38 244 187
E-mail: [email protected]


Hatmone Morina
Zyrtare për logjistikë
Rektorat - Administratë Qendrore
Tel.: +381 38 247 069
Fax: +381 38 244 187
E-mail: [email protected]