Naser Hyseni
Drejtor i Njësisë së Auditimit të Brendshëm
Rektorat - Administratë Qendrore
Tel.: +381 38 247 069
Fax: +381 38 244 187
E-mail: [email protected]


Arton Isufi
Zyrtar i auditimit
Rektorat - Administratë Qendrore
Tel.: +381 38 247 069
Fax: +381 38 244 187
E-mail: [email protected]