Fidan Hamiti
Menaxher i personelit
Tel/fax: +381 38 244 184 /187
E-mail: [email protected]
 

 
Sebahate Neziri
Zyrtare për protokollim
Tel/fax: +381 38 244 183 /187
E-mail: [email protected] 
 

Xhevahire Alaj
Zyrtare për mbikëqyrjen e ndërtimeve në UP
Tel.: +381 38 247 069
Fax: +381 38 244 187
E-mail: [email protected]

 
Drita Hyseni
Asistente e Zyrës së rektorit
Tel/fax: +381 38 244 183 /187
E-mail: [email protected] 
 

Safet Thaçi
 
Zyrtar ligjor në Këshillin Drejtues
Tel/fax: +381 38 244 183 ext.113
E-mail: [email protected] 

 
Vjosa Latifi
Zyrtare për diploma
Tel/fax: +381 38 225 827 /187
E-mail: [email protected] 

 
Agron Ademi
Zyrtar për diploma
Tel/fax: +381 38 225 827 /187
E-mail: [email protected] 

 
Idriz Xhemajli
Zyrtar për arkiv
Tel/fax: +381 38 225 827 /187
E-mail: [email protected] 


Hasim Rrahmani
Vozitës
Rektorat - Administratë Qendrore
Tel.: +381 38 244 183
Fax: +381 38 244 187


Valentina Ajzeraj
Punëtore në bufe
Rektorat - Administratë Qendrore
Tel.: +381 38 244 183
Fax: +381 38 244 187