Ky shërbim i kryen të gjitha punët e kontabilitetit dhe të financave për të gjitha fakultetet e Universitetit.

Detyrat dhe obligimet e Shërbimit Financiar janë:

- Përcaktimi i strategjisë zhvillimore dhe buxhetimi,
- Barazimi dhe raportimi i të hyrave,
- Procesimi, aprovimi dhe raportimi i shpenzimeve,
- Menaxhimi i pasurisë fizike dhe materialet hargjuese,
- Menaxhimi i parave te gatshme dhe parave te imta,
- Krijimi dhe zhvillimi i dokumentacionit,
- Ruajtja dhe sistemimi i dokumentacionit,
- Raportet, analizat dhe pasqyrat financiare.

Për më shumë informata, shkarkoni dokumentin.


Në këtë shërbim punojnë:


Ilir Hajdari
Drejtor i Financave dhe Buxhetit
Rektorat - Administratë Qendrore
Tel.: +381 38 247 069
Fax: +381 38 244 187
E-mail: [email protected]Ylfete Likaj
Zyrtare për certifikim
Rektorat - Administratë Qendrore
Tel.: +381 38 247 069
Fax: +381 38 244 187
E-mail: [email protected]Njomza Dugolli
Zyrtare për paga
Rektorat - Administratë Qendrore
Tel.: +381 38 247 069
Fax: +381 38 244 187
E-mail: [email protected]Bekë Kuqi
Zyrtar për zotime dhe buxhet
Rektorat - Administratë Qendrore
Tel.: +381 38 247 069
Fax: +381 38 244 187
E-mail: [email protected]Osman Sertolli
Zyrtar për shpenzime
Rektorat - Administratë Qendrore
Tel.: +381 38 247 069
Fax: +381 38 244 187
E-mail: [email protected]Ganimete Paçarizi
Zyrtare për asete
Rektorat - Administratë Qendrore
Tel.: +381 38 247 069
Fax: +381 38 244 187
E-mail: [email protected]Valentina Vishaj
Zyrtare për të hyra
Rektorat - Administratë Qendrore
Tel.: +381 38 247 069
Fax: +381 38 244 187
E-mail: [email protected]Kosovar Sopjani
Zyrtar për kontabilitet
Rektorat - Administratë Qendrore
Tel.: +381 38 247 069
Fax: +381 38 244 187
E-mail: [email protected]Armend Kastrati
Zyrtar për pagesa, honorare dhe projekte
Rektorat - Administratë Qendrore
Tel.: +381 38 247 069
Fax: +381 38 244 187
E-mail: [email protected]Zelfije Abdyli
Arkëtare
Rektorat - Administratë Qendrore
Tel.: +381 38 247 069
Fax: +381 38 244 187
E-mail: [email protected]