Ky shërbim i kryen të gjitha punët rreth regjistrimit të studentëve të vitit të parë në të gjitha fakultetet e Universitetit. Shërbimi është i vendosur në lokalet e Fakultetit të Arteve.

Në këtë shërbim punojnë:


Nazime Hasani
u.d. Drejtor i shërbimit
Rektorat - Administratë Qendrore
E-mail: [email protected]


Naim Heta
Zyrtar për çështje të studentëve
Rektorat - Administratë Qendrore
E-mail: [email protected]


Arbana Pllana Dibra
Zyrtare për çështje të studentëve
Rektorat - Administratë Qendrore
E-mail: [email protected]


Flora Kuqi
Zyrtare për çështje të studentëve
Rektorat - Administratë Qendrore
E-mail: [email protected]


Alberina Shala
Zyrtare për çështje të studentëve
Rektorat - Administratë Qendrore
E-mail: [email protected]