Ky shërbim është paraparë t'i kryejë të gjitha punët rreth zgjerimit të softuerit për regjistrimin e studentëve, si dhe krijimin e mundësisë për lidhjen e qendrave me internet. Ai do të bëjë edhe aftësimin e zyrtarëve të cilët punojnë në softuerin e digjitalizimit të njësive akademike të Universitetit të Prishtinës.


Në këtë shërbim punojnë:


Prof. Dr. Ass. Isak SHABANI
Drejtor i shërbimit për TI
Rektorat - Administratë Qendrore
E-Mail: [email protected]


Qazim TAHIRI
Administrator i rrjetit kompjuterik
Rektorat - Administratë Qendrore
E-mail: [email protected]


Hilmi VARDARI
Administrator i serverëve
Rektorat - Administratë Qendrore
E-mail: [email protected]


Hajrullah HAJRULLAHU

Administrator i uebsajtit
Rektorat - Administratë Qendrore
E-mail: [email protected]
[email protected]


Zymber HALITI
Administrator i rrjetit
Rektorat - Administratë Qendrore
E-mail: [email protected]


Artina MUSTAFA
Zyrtare për ID Kartela
Rektorat - Administratë Qendrore
E-mail: [email protected]


Fatos HALILAJ
Administrator i Databazës
Rektorat - Administratë Qendrore
E-mail: [email protected]


Për porositë që kanë të bëjnë me Shërbimin e teknologjisë informative, ju lutem kontaktoni: [email protected]