Photo

Prof. Dr. Naser Sahiti

Prorektor për mësimdhënie dhe çështje të studentëve

Rektorat

+381 38 244 183 [email protected]
Photo

Prof. Dr. Myrvete Badivuku

Prorektore për buxhet dhe financa

Rektorat

+381 38 244 183 [email protected]

Prof. Dr. Faton Berisha

Prorektor për kërkime shkencore

Rektorat

+381 38 244 183 [email protected]
Photo

Prof. Ass. Dr. Teuta Pustina

Prorektore për zhvillim dhe cilësi

Rektorat

+381 38 244 183 [email protected]