Photo

Prof. Dr. Naser Sahiti

Prorektor për mësimdhënie dhe çështje të studentëve

+381 38 244 183 [email protected]